Styrelsen

Distriktsansvariga

© RREC
Upphovsrätt
Cookies


Datalagring

RREC - The International Club for Rolls-Royce & Bentley Enthusiats
 
Klubben grundades 1957 för ägare av Rolls-Royce byggda fordon från 1904 till idag. Detta inkluderar förutom ROLLS-ROYCE naturligtvis BENTLEY byggda i Derby och Crewe efter Rolls-Royce Ltd övertagande av Bentley Motors Ltd 1931.

Medlemskap
Reglerna för medlemskap i RREC är enkla. Innehav av bil av märket och/eller intresse samt entusiasm för märket. Alla Rolls-Royce byggda bilmodeller täcks in av klubbens aktiviteter.

Teknisk service
Våra insatser inriktas på restaurering, underhåll och användande av våra bilar. Klubben har en teknisk tjänst som ombesörjer anskaffning av service information, data och ritningar samt besvarar tekniska frågor. Tekniska tjänsten anordnar även kurser i seminarieform. Klubben har sin egen reservdelsorganisation som också engagerar sig i nytillverkning av delar som inte längre kan uppbringas från fabriken. Klubben har kunskapen om vilka verkstäder som är lämpliga för olika typer av jobb.

Bilens historik
I klubbens arkiv finns chassikort med uppgifter om praktiskt taget varje tillverkad bil. Vi förvarar också fabrikens eget arkiv rörande bilar tillverkade fram till 1991.

Litteratur mm
Tekniska handböcker, instruktionsböcker och reservdelskataloger till de flesta modeller tillhandahålls i klubbshopen. Där säljs vagnmärken, olika slags klubbmärken, slipsar, böcker, klubbsmycken och mycket annat.

Klubbtidning
En bulletin innehållande tekniska artiklar och information om klubbens aktiviteter utges varannan månad. Varje månad utges ett annonsblad med, förutom annonser, marknadsanalyser avseende efterfrågan och priser på Rolls-Royce och Bentley.

 
     
De Scandinaviska sektionerna (Sverige, Danmark och Norge) ger ut en gemensam bulletin ca 4 gånger per år. Möjlighet att annonsera finns.

En gång om året kommer en mycket omfattande inbunden bok med artiklar om bilarna. Många intressanta bilder. Boken innehåller även artiklar om andra intressanta platser och ting, runt om i världen.

Tips om sevärdheter och väldigt mycket lyx och flärd.

Bilförsäkring
En förmånlig bilförsäkring (veteranförsäkring) kan tecknas.

Antal medlemmar

Klubben har totalt c:a 9000 medlemmar i världens alla hörn (67 länder finns representerade i medlemsmatrikeln). Av dessa medlemmar finns
c:a 7000 medlemmar i Europa, varav c:a 5500 finns i Storbritannien
och c:a 350 i Sverige.

RREC har sektioner lokalt över hela Storbritannien och i USA, Canada, Hongkong samt de flesta länderna i Europa.
Ett intimt samarbete bedrivs med Rolls-Royce Owners Club i USA och Australien.


Aktiviteter

Sektionerna arrangerar, liksom moderklubben, rallyn och träffar i olika former. Sammantaget innebär detta att det förekommer arrangemang i klubbens regi praktiskt taget varje vecka året runt.
Av naturliga skäl äger särskilt många arrangemang rum i Storbritannien.

Svenska sektionen anordnar rallyn och träffar runt om i Sverige varje år. Därutöver hålls ett varierande antal möten på olika platser. Betecknande för alla kontakter mellan klubbens medlemmar är den vänlighet och frånvaron av formalitet som råder.

Ett årligen återkommande stort evenemang är Annual Rally. Här samlas medlemmar från hela världen under två dagar och visar upp sina bilar i Slottsmiljö. Alla handlare av betydelse deltar, och ett stort utbud av utensilier samt begagnade delar finns att tillgå. Auktionsfirman Sotheby’s håller auktion på platsen. 2010 deltog ca 1500 Rolls-Royce och Bentley i detta evenemang.

Ett annat återkommande evenemang är ‘Driving days’ där medlemmarna ges möjlighet att under en dag provköra de senaste modellerna från Rolls-Royce.

Klubben högkvarter
Ett permanent klubb högkvarter har inrättats i Paulerspury i England, c:a 70 km norr om London. Klubblokalerna delar hus med "Sir Henry Royce Memorial Foundation".

YTTERLIGARE INFORMATION
om klubben och medlemskap erhålls från våra styrelseledamöter. Vill du bli medlem klicka på "MEDLEM". Där finns även information om medlemsavgift.