Distriktsansvariga
Varje år genomförs aktiviteter i klubbens regi. Den största gemensamma, för hela landet är Årsmötet och det rally som arrangeras i samband med Årsmötet. Under året sker ytterligare fler mer lokala träffar/ aktiviteter.

Vi som delar ett gemensamt intresse ska kunna få fler tillfällen att träffas. Fler lokala aktiviteter ska kunna genomföras inom ett mindre geografiskt område.  De som är distriktsansvariga ska samordna och genomföra de lokala aktiviteterna.

Nu ska inte de distriktsansvariga behöva skapa allt själva. Du som medlem kan ta kontakt och föreslå aktiviteter/träffar. Lokalt kan man bilda en genomförande grupp. Givetvis är alla aktiviteter öppna för alla medlemmar.

Har du frågor kring detta, ta gärna kontakt med de distriktsansvariga eller vår ordförande
epost; chairman@rrec.se

 
Distrikt Namn Telefon Epost
Skåne, Halland Göran Berg, Båstad 0708-108118 goranaberg@rrec.se
Småland (Jönköping-, Kronoberg- och Kalmar län/Öland) och Blekinge Rune Johansson, Färjestaden 072-5464911 runepolis@hotmail.com
Västergötland, Göteborg, Bohuslän och Dalsland Björn Sundqvist, Torslanda 0707-983250 bjorn@sundqvist.se
Östergötland, Södermanland Åke och Anita Hultgren 072-7005718 ake.slaka@gmail.com
Närke och Västmanland Ulf och Barbro Klaeson 070-5953090 ulf@klaeson.com
Stockholm, Södra Uppland Vakant    
N Uppland, Dalarna, Norrland Vakant    
Västergötland, Göteborg, Bohuslän, Dalsland
 
  Skåne, Halland
Björn Sundqvist
Torslanda
0707 983250
bjorn@sundqvist.se
  Göran Berg
Båstad
0708 108118
goranaberg@rrec.se
 

 

  

 

 

 

 

 

 

N Uppland
Dalarna
Norrland

Vakant

 

 

Närke, Västmanland

Ulf o Barbro Klaeson
070 5953090
ulf@klaeson.com

 
S Uppland
Stockholm

Vakant
 
Östergötland
Södermanland

Åke o Anita Hultgren
072 7005718
ake.slaka@gmail.com
 
 
Småland
Jönköping, Kronoberg och Kalmar län
Öland och Blekinge

Rune Johansson
Färjestaden
072 5464911

runepolis@hotmail.com