RREC Månadslunch Stockholm
 
2021-10-11 Aktuell information
 
Det är nu nästan ett år sedan jag uppdaterade den här sidan. Vad som gällt för mänsklig samvaro under mellantiden känner alla väl till. Nu hoppas man på en återgång till något normalare umgängesformer. Det kommer dock att ta sin tid. Jag fick min tredje vaccinspruta i förra veckan. När jag gick därifrån sade man till mig: ”Vi ses om ett halvår igen”.  Skall det bli den nya framtiden? 

Som alla vet har det varit två luncher på Grand i Saltis under September månad, som vad jag förstår uppfattas som en mycket smittsäker miljö med luftiga lokaler, bekväm egen transport med gratis parkering och icke minst mycket god spis. Jag kommer därför att tills vidare fortsätta med Grand Hotell i Saltis, som vårt lunchställe året ut, d.v.s nu närmast måndagen den 1 november. 

Vad som händer sedan får vi se då. Kolla hemsidan.

Hälsningar NILS, (Lunchgeneral)

Obligatorisk anmälan till Nils Vetterlein, Tel: 08-7172353

Epost: nisse.v@outlook.com

Välkommen
Nils (lunchgeneralen)