Lars och Kalle blev fotograferad och intervjuade på Torekällbergets museiområde i Södertälje.

Artikeln kom in i lördagsbilagan 29 juni 2012.

Här finns artikeln, uppdelad på tre sidor.
 
Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3
 
 
www.rrec.se