RREC Svenska sektion
Årsmöte och rally på Åland 3-5 juni 2022

* bilder
* drönarbilder
  - film 1
  - film 2
* Artikel i Ålandstidning
* Radiointervju