RREC svenska sektion årsmöte 5 juni 2022
kl: 09.00 (lokal tid), (kl: 08.00 svensk tid).
Hotell Pommern i Mariehamn (Åland)

Vill du närvara via länk, kan du anmäla dig till
register@rrec.se
Sista anmälningsdag för deltagande via länk är
torsdag 2 juni 2022, kl: 21.00 (svensk tid).