RREC-möte i Kalmar län den 28 maj 2022

Såväl 2020 som 2021 satte pandemin krokben på en planerad träff. Besöksmålet; det mytomspunna godset Värnanäs; har en rik historia ända från Gustav Vasa till nutid.

Klubbmedlemmarna såg fram emot en spännande träff! Men nuvarande ägarfamilj har full kalender så vi fick vara glada att man hittade en lucka för oss. Den luckan blev lördagen den 28 maj, inklämd mellan Kristi Himmelsfärdsdag den 26 maj och Mors Dag den 29 maj.

Klassisk långhelg mao. Skulle det bli några anmälningar?
Jo, vi blev 21 personer i åtta fordon, fem Bentley och tre Rolls-Royce. Extra roligt var att välkomna två nya medlemmar; Richard Bergquist i sin 1960 Bentley och Fredrik Norén i sin 1977 Rolls-Royce Corniche.

Vi samlades på Tveta gård för fika och inbördes beundran. Sedan bar det av till Värnanäs via de möjliga småvägar som fanns att tillgå. Dvs; undvika E22 så mycket det går. På vägen hakade enligt överenskommelse Richard på med sin Bentley vid Rasta invid Hansa City.

Ägarna Lennart och Agneta Östersten mötte oss i anslutning till kontoret, beläget i en äldre byggnad nära den gula herrgården. Agneta började utomhus att berätta om egendomens historia, men bara efter några minuter fick regnet oss att dra in på kontoret. Detta är inrymt i gamla mejeriet och omgivet av ett antal vackra och gamla byggnader.

Agnetas berättelse, med inpass av Lennart, var mycket intressant att ta del av. I ett särskilt avsnitt nedan finns en sammanfattning av gårdens historia. Om någon vill läsa mer så finns det mycket information på nätet.

Efter presentationen gick vi tillsammans genom den engelska parken. Alla hade paraplyer med sig, men vi hade turen att inte behöva använda dem under Agnetas visning. Familjen har gjort en imponerande insats för att sköta det stora beståndet av månghundraåriga träd.

Inte nog med det; man har lagt upp mycket vackra stigar i parken och välkomnat allmänheten dit sedan många år. Du som ännu inte tagit dig tid att besöka parken får här ett tips: Gör det!

Vägen fram till Oxenstiernska näset är vanligen avstängd. Men vi var lovade att köra fram till den imponerande herrgården och parkera i nära anslutning till densamma. Läget är nästan osannolikt vackert och vi njöt av utsikten från gräsmattan mellan vattnet och huvudbyggnaden.

Vi bjöds in och fick en intressant förevisning av såväl nedre som övre plan. Särskilt intressant för en gammal auktionsräv som undertecknad var att se de jättelika väggmålningarna i matsalen målade av kalmarkonstnären Ragnar Swahn.

Vid tidigare besök avslöjades Agnetas stora trädgårdsintresse; avspeglat inte bara i parkens skötsel utan även i växthus och rabatter. Så vi tyckte det var passande att vid avskedet tacka med en mycket stor hängpetunia. Den hade fyllt bagageutrymmet i Rollsen och klarat resan från Öland bra.

Vi ställde färden till Stufvenäs där söndagsbuffen smakade alldeles utmärkt innan vi enskilt styrde kosan hem. Vi var glada att under utflykten ha sällskap i bilen med Barbro och Bernt Hägg, som tagit ledigt från en för säsongen rätt nyöppnad djur- och nöjespark.

Text och foto: Rune Johansson,
DA- Småland och Blekinge
 

Bilder från Tveta
Bilder från Värnanäs
Bilder från Stufvenäs

Fakta om Värnanäs

Omtalas redan på 1400-talet.
Ägdes under 1500-talet av Gustav Vasa.

Nuvarande mangårdsbyggnad ute på näset (röda herrgården) lät byggas av rikskanslern Axel Oxenstierna 1647. Mycket från den tiden har bevarats.
Godset är på ca 4138 ha inkl skog, parkområden, odlad mark och vatten.

Släkten Mannerskantz ägde Värnanäs i nästan 200 år. Den gula herrgården lät uppföras av Carl Mannerskantz åren 1789-1791.

Öster om ägorna ligger naturreservatet Värnanäs skärgård på över 1550 ha. Området är den viktigaste lokalen för knubbsäl i Östersjön. Som mest har 140 sälar observerats utanför Värnanäs.

Under en storm i juli 1931 blåste 1000 gamla ekar och bokar ner samt 50000 grova barrträd. Trots denna enorma katastrof kvarstod vid en inventering år 2006 inte mindre än 566 levande ekar med en diameter på över 80 cm i brösthöjd. Av dessa kategoriserades 279 som jätteträd med diameter över en meter. Ekbeståndet i dag anses vara ett av de förnämsta i landet.

Det finns runt 60 byggnader på fastigheten.

1993 köptes Värnanäs av familjen Östersten. Den hade då i många år ägt Hornsberg nära Valdemarsvik. Arealen där har efterhand utökats och är större än Värnanäs.

Dottern Ellen driver Värnanäs och hennes familj bor i gula herrgården.
Sonen Henrik driver Hornsberg.

Sedan köpet 1993 har man investerat 360 miljoner kr på Värnanäs.
Sveriges mest långdragna reservatsärende har utspelat sig på Värnanäs. Ett reservat på över 300 ha skapades utan att ägare och länsstyrelse hade lyckats komma överens om ersättning. Ärendet ligger på regeringsnivå.