Inbjudan till RREC-träff lördagen 28 maj 2022

 

10.00 och framåt samling på Tveta Gård, Öland för fika
10.45 avresa från Tveta, körning via Almérs, brandstationen, Östra skolan, Jysk till bron
11.05

ca  anslutning vid Rasta för de som så önskar

körning via KIFAB Arena, Rinkebyholm, Ljungbyholm och gamla E22

12.00 ankomst till Värnanäs, parkering på vägen vid gula herrgården´ mötesplats mellan de två röda byggnaderna

Lennart och Agneta Östersten berättar om godsets historia

Agneta guidar oss i parken

13.30

ca kör vi till röda herrgården och parkerar längs västra långsidan

Agneta visar valda delar av interiören

14.10 ca avresa till Stufvenäs Gästgifveri för buffélunch
15.15 ca fri hemresa efter hand det passar

Lite bakgrund:

Nuvarande mangårdsbyggnad ute på näset (röda herrgården) lät byggas av rikskanslern Axel Oxenstierna 1647, men har nu annat tak och har successivt renoverats.

 Värnanäs gods är på 3600 ha där ett av de finare ekbestånden i landet ingår. Familjen Östersten äger också Hornsberg nära Valdemarsvik med arealen 4500 ha.

Dottern Ellen driver Värnanäs och familjen bor i gula herrgården. Sonen Henrik driver Hornsberg.

Tveta till Värnanäs är strax under 50 km.

Värnanäs till Stufvenäs är 6 km.

Lunchen på Stufvenäs kostar 255 kr och betalas individuellt. Dryck ingår.

Tacksam för anmälan om deltagande i träffen senast söndagen den 22 maj, där följande anges:

- namn på deltagare

- vilken bil du kommer med

- om du ansluter vid Tveta eller vid Rasta

- antal önskade luncher

Välkomna!
Rune

runepolis@hotmail.com