Entusiatfordonsutställning på Solliden, söndag 1 augusti 2021
 
För egen del kunde dagen börjat bättre.
När jag backade ut bilen på morgonen noterades en väl synlig rand av någon vätska på garagegolvet.
Jag hoppade ur bilen, lät motorn gå och såg med huvudet mot gruset att det droppade i jämn takt.
Men det var omöjligt att räkna ut varifrån läckaget kom. Motorn stannades och droppandet upphörde nästan.

Det var bara att köra in bilen i garaget och ringa Roger Johnsson, vår verkliga klippa när det gäller RREC:s bilar i vårt distrikt. Han lovade titta på min bil dagen efter. Innan jag ringde Roger hade jag känt med fingrarna och även smakat på droppet. Aha, kylarvätska!

Det råder strikta regler vid passage med utställningsbilen in på Solliden. Den sker via södra entren; kungens privata infart. Jag hade inget annat val än att köra i vardagsbil och parkera på vanliga området vid den publika entren i norra delen av parken. Med deltagarbeviset i handen slapp jag dock köa bland en mycket stor mängd parkbesökare. Väl inne på området stötte jag intill engelska parken ihop med majestätet själv. Det var bara att skamset informera honom att det skulle saknas en bil från klubben. Kungen uppmuntrade mig dock och menade att det viktiga var att bilen kom med på Kungsrallyt den 21 augusti. ”Det är säkert bara något med kylaren, så det fixar Roger säkert långt innan dess”, menade jag.

När man kommer in på utställningsområdet norrifrån är det engelska parken som först dyker upp. Där hade redan flera av våra klubb bilar anlänt.

Det var rekordmånga fordon generellt som anmält deltagande; bortåt 400. Det medförde en extra stor börda för funktionärerna. Med kort varsel hade nämligen Länsstyrelsen i Kalmar meddelat att man pga pandemin och den förväntade stora publiktillströmningen tänkte stoppa utställningen om inte ett antal villkor efterlevdes. De viktigaste var följande:

1/ Utställningsområdet måste inhägnas i många mindre områden med uppspända rep

2/ I några utpekade områden fick varken bilar eller ägare lämna området

3/ Såväl publik som fordonsägare/passagerare fick bara besöka andra områden på bestämda tider, i samlad trupp och med funktionär i sällskap

Utan överdrift hade de uppsatta reglerna inverkan på möjligheterna att titta på alla godbitar på det rätt stora området. Men jag tolkade ändå våra medlemmars åsikt som positiv och vi kommer gärna tillbaka ett annat år.

Hur gick det då med min bil? Roger hissade upp den i sin verkstad och hittade genast problemet: Främre accumulator valve (i dagligt tal bomberna) läckte. Min smakförmåga är nog inte i klass med Richard Juhlins.

Bilen blev klar till Kungsrallyt efter att nya delar sänts från England. Se Björn Sundquists referat i senaste bulletinen.

Text och foto
Rune Johansson