Kallelse till årsmöte RREC Svenska sektionen

Nytt datum 16 okt 2021, kl: 11.00.

Vid senaste styrelsemötet, 2maj, togs beslut att flytta årsmötet.
Plats: Bjertorps Slott.
Både fysisk som digital närvaro är möjlig.

Anmälan till årsmötet sker till Åke Hultgren.
Ange om du vill ha fysisk eller digital närvaro.
Information om hur man anmäler sig till "digital närvaro" klicka här!

Som lätt inses är flytten av årsmötet betingat av coronaläget samtidigt som behovet av att träffas är stort. Vi hoppas att Coronaläget i oktober har förbättrats.

Stay safe
Per Östlund

Ordförande Svenska sektionen (RREC)
chairman@rrec.se

Har du förslag, synpunkter eller frågor, anmäl dem till styrelsen minst
60 dagar före mötet om du vill att de behandlas som motioner.
Se föreningens stadgar.

Före årsmötet kommer;

* Förslag till dagordning
* Verksamhetsberättelse
* Finansiell rapport mm
* Revisionsberättelse
 
Valberedningens förslag till årsmötet 2021 - Valberedningen är inte enig.
 
Ordförande Andreas Dahlqvist Nyval Två år
Ledamot Stefan Kulander Nyval Två år
  Jan Segerfeldt   1* Omval Två år
  Åke Hultgren Omval Två år
Suppleanter Magnus Almér Omval Ett år
  Stefan Tanzborn Nyval Ett år
Revisor - ordinarie Carl Malmaeus Omval Ett år
Revisor - suppleant Bengt Stånge Omval Ett år
       
1* Jan Segerfeldt har varit styrelseledamot mer än de i stadgarna stipulerade 6 åren. Jan gör ett mycket uppskattat arbete som chefredaktör för Bulletinen och är villig att fortsätta.
Valberedningen anser att Jan kan väljas under förutsättning att årsmötet godkänner förfarandet.
 
Övrig ledamot som har mandat tid kvar
 
  Hans Lindquist Ett år kvar
  Hans Örming Ett år kvar
 
Valberedning har varit    
Sammankallande Michael Insulander  
  Johan Hultstam
 
 
Hej!

Då jag av valberedningen är föreslagen som ordförande i RREC från kommande årsmöte, tänkte jag ta tillfället i akt att presentera mig kort.

Mitt namn är Andreas Dahlqvist, är 45 år, gift med Anna och vi har två tonårsdöttrar, Tindra och Moa.
Jag arbetar som VD för Månssons Fastigheter och vice koncernchef i Arkitektkoncernen Semrén & Månsson.

Jag har haft olika ledande befattningar i koncernen de senaste 20 åren och är aktiv i flertalet bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Framförallt inom fastighets och utbildningssektorn.

Förutom för våra vackra bilar har jag en passion för hantverk. När någon lagt ner tid och kunskap för att skapa något vackert, kan vara det quiltade lädersätet, det fina burspråket på en sekelskiftes villa eller de miljontals bubblor som återfinns i ett glas champagne. 
 


Jag är medlem i flera bilklubbar och har erfarenhet av att leda och arrangera små som stora event. Senast årsmötet för Jaguarklubben på Vann.

Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen leda en klubb som skapar stor glädje och gemenskap för oss som medlemmar.

Med vänlig hälsning
Andreas Dahlqvist

Hej alla RREC medlemmar

Då jag av valberedningen är föreslagen som ordinarie styrelseledamot har man bett mig om en presentation.

Jag är 62 år gammal och min familj består av min fru Britt och min dotter Malin och hennes familj.

Jag driver företag i Kalmar/Smålands regionen och i Stockholm, sitter också med i ett flertal bolagsstyrelser. Vid sidan av detta arbetar jag som företagskonsult med inriktning på att vända negativ trend och olönsamhet, management och få till beslut.

Jag är aktiv i föreningslivet där jag har erfarenhet som ordförande och styrelseledamot.

Jag har ett genuint bilintresse och hoppas att jag kan bidra till kloka beslut, en god gemenskap och ett lättsamt gemyt inom klubben där vi sätter dessa ledord framför ovänskap och avundsjuka.

Med vänlig hälsning
Stefan Kulander