RREC-träff Kläckeberga Gård 3 augusti 2019
 

Just denna träff blev speciell på många sätt. Datumet var föreslaget av gårdens ägare Per Dahlberg av personliga skäl, nämligen att hans egen bröllopsmiddag var inplanerad precis en vecka senare i de egna lokalerna. ”Då måste jag ju ändå städa”. Men Pers förslag stämde perfekt.

Tiden var nämligen inne att öka RREC:s representation på Sollidens entusiastfordons-utställning efterföljande dag. Vår magra närvaro tidigare år hade väckt viss kritik. (Flertalet fordon deltog även på Sollidenträffen till Majestätets glädje).

Att Solliden hade sin träff den 4 augusti bidrog säkert till att det var svårt att hitta hotellrum på Öland. Så både Hans Örming och Kjell Lind inbjöds att nyttja ”Tveta Hotell”, vilket blev en trevlig detalj i genomförandet av träffen.

Vi samlades som vanligt på Tveta Gård för genomgång av körväg etc samt för kaffedrickande. Tre anmälda fordon hade stött på svårigheter av olika slag, varför nio Bentleys och Rolls-Royce sågs i en skön blandning med en Daimler, en Jaguar och en BMW.

Efter att ha passerat Ölandsbron fanns ännu en samlingspunkt för att säkerställa (dvs underlätta; man vet aldrig trafikläget) körning i kortege sista halvmilen.

Bakgrunden till Per Dahlbergs köp av Kläckeberga Gård för nästan 20 år. Beskrivningen finns bakom denna länk - Bakgrund. Läsaren uppmanas vid intresse att ta del av den beskrivningen.

Per och jag hade noga rekat den ovala grusgången kring rosodlingen i form av franska liljan. Rosorna var i imponerande blom och vår uträkning stämde bra. Alla bilarna fick plats.

Gode vännen Birger Lallo med grundmurat rykte som proffsfotograf; inte minst av bilar; hade ställt sig till förfogande och han fick många fina vinklar att använda sig av. Det blev dock ett hastigt avbrott när regnet strax efter ankomsten öste ner och tvingade de öppna fordonen till snabba åtgärder.

Personligen har jag nu haft förmånen att uppleva ett flertal guidningar med Per Dahlberg. Och min sammanfattning har varje gång blivit densamma: Vad han åstadkommit med Kläckeberga Gård är svårt att beskriva med egna ord; det måste upplevas på plats.

Man ser ibland i t.ex. Gods och Gårdar och Antik och Auktion beskrivningar av gårdar, där ägaren gjort omfattande insatser för att rädda en gård från förfall.

Man kan i reportagen använda begrepp som ”en kulturinsats av svårförståelig omfattning” eller ”hur är detta möjligt att finansiera med privata medel” eller ”hur har man hunnit så långt på så kort tid”? Kanske just sådana citat använts om Per Dahlbergs insatser?

Hans kunskaper om antika kakelugnar har väckt internationell uppmärksamhet och han är flitigt publicerad i såväl ovan nämnda som utländska tidningar inom samma ämnesområde.

Efter hand som guidningen fortskred i det 800 m² stora hemmet med 29 rum och 19 kakelugnar blev vädret påtagligt bättre. Humöret blev strax på topp när det vankades buffélunch i riddarsalen. För den hågade; som ej var en av de 12 förarna; erbjöds såväl Hallands Fläder som danska starkvaror.

Maten smakade utmärkt och avslutades med ytterligare beskrivningar av andra våningens interiörer, inte minst av den omfattande samlingen av Johanniterordens vapensköldar, världens största.

Vi var många som undrade hur Per hade lyckats spåra upp och köpa så många passande objekt i inredningen. Hans recept var att ha många goda kontakter inom antikvärlden inklusive auktionshusen.

Samlingen avslutades i strålande solsken och vi njöt av den vackra uppställningen fordon i klassisk herrgårdsmiljö. Per och hans blivande hustru Eva tackades varmt för att de gjort denna dag till ett underbart minne.

Rune Johansson
DA-Småland & Blekinge

Foto:
Birger Lallo (BL)
Ewa Björkman (EB)
Magnus Almér (MA)
Rune Johansson (RJ)

Länkar till

 
Bakgrund - Kläckeberga Gård

Mera bilder


Kalmarposten skrev . .