Månadslunch i Göteborg


Vi träffas regelbundet för lunch i Göteborg sista tisdagen i varje månad.
De flesta åt en Wallenbergare.

Vänstra raden:
Lars Wirén, Christer Byhr, Marianne Wass, Jan Möller

Högra raden:
Lars-Bertil Nilssons son, Hans maka, Claes-Thure Flinck, Lars-Bertil Nilsson

Saknas på bilden men närvarande:
Jan Segerfeldt


 
www.rrec.se