Tekniskt möte, Lördag 19 mars 2011, Bromma

 
 
Lasse Amarald tog initiativ till detta tekniska möte:
Han tog kontakt med Christer Larsson, som arbetat med RR och Bentley i nästan 20 år.

Inbjudna var alla ägare till dessa bilar (Shadow och Spirit), oavsett om man är med i en klubb eller inte.

En artikel fanns om denna träff i tidningen Classic Motor.

Vi träffades på Limteknikerna i Bromma AB. Det blev 29 anmälda till träffen. Efter kaffe med dopp hälsade Lasse Amarald oss välkomna.

Detta var den första träff som var "klubbneutral". De som deltog var från flera bilklubbar och det fanns även deltagare som inte var medlemmar i någon klubb, samt någon som ännu inte ägde en bil.Dagens träff kom att handla om;

- tändsystem
- bränslesystem
- hydralsystem
- bromssystem

Sedan ska vi titta i motorrummet och under några bilar.

I första hand kommer Christer att prata om Shadow och sedan om Spirit.

Började att berätta om de olika servicenivåerna som finns.
De var uppdelade i A, B och C nivå. Han kommenterade alla de olika punkterna och pekade på vikten av att serva sin bil.

Det viktigaste var, att bilarna måste användas. De mår inte bra av att stå stilla.

Tändsystemet är en viktig del av bilens funktion. Till dessa modeller finns både tändsystem med enkel brytare och dubbelbrytare.

Han berättade om skillnaden och sedan om hur man ställer in och justerar.

Bränslesystemet blev nästa del. Det finns dubbla förgasare och då ska de vara synkroniserade. En genomgång av hur förgasarna fungerar och vilken funktion som de olika delarna har.

Hydralsystemet omfattar både höjdnivåreglering och bromssystem. Han visade hur de båda systemen var uppbyggda och på vilket sätt de samverkar med varandra.

Visade bilder och förklarade de olika delarnas funktion och vilka inställningar och justeringar som var nödvändiga.

Efter den "teoretiska delen" kom vi till den mer praktiska.
Vi hade tre bilar att titta närmare på. Där visade Christer på alla de delar som han tidigare hade berättat om. Vi fick se bland annat, hur man justerar en förgasare.

Naturligtvis haglade frågorna hela tiden. Christer, Lasse Amarald och Michael Andersson försökte besvara alla frågor samt visa på bilarna dess olika funktion.

Genomgående var alla mycket glada över det initiativ som Lasse Amarald tagit med att ordna denna träff.

Tack!

Vid pennan/datorn
Roberth Nironen
Gävle
www.rrec.se