Rolls-Royce Enthusiasts´Club
Forty First Conference 2-3 april 2011.

Varje år samlas representanter från alla sectioner i RREC till clubconferens.
I år deltog från Sverige, Lars Nord, Karl-G Giertz och Roberth Nironen.
The Hunt House är huvudsätet för RREC. Det ligger ca 2,0 tim Nord-Väst om London.

Dagen före träffades alla representanter från "Kontinenten" i ett "förmöte" där olika frågor diskuterades.

Frågor som diskuterades var bland annat;

Finns det behov av att använda fler språk än Engelska i Clubshopen. Switzerland hade förslag på detta.

Relationen mellan The Foundation och RREC var uppe.
Tony James lämnade en lägesrapport. Det är en tvist mellan dem om bland annat hyresnivån i The Hunt House.

Eftersom det förvaras väldigt värdefull information här, måste säkerheten vara mycket hög. Den ifrågasattes, men det försäkrades att mycket har gjorts och mer kommer att göras.

Hur är relationen mellan RREC och "Association of Bentley and Rolls-Royce Specialists"? Som vi har sett så förekommer annonser i bland annat "Advertiser" där det framgår att vissa företag är anslutna till Association of Bentley och Rolls-Royce Specialists.

Svaret var att det inte finns några överenskommelser eller förbindelser med dem. Det är några företag som kommit överens om att marknadsföra sig under denna benämning/namn.

Frågan om fördelar med att vara medlem i RREC. Kan vi få rabatter mm. Den Belgiska sektionen har förhandlat fram rabatter på färjelinjer mm. Församlingen var eniga om att visst var det bra med rabatter, men vi är för liten grupp för att någon ska vara intresserad.

Information om avgiftshöjningar kritiserades. Vi var överens om att en avgiftshöjning inte kan ske utan att information kommer i mycket god tid. Medlemmarna i alla sektioner ska ha möjlighet att ta ställning till förslagen.

Vad har kontinentens medlemmar för nytta av Hunt House? Hunt House har mycket att erbjuda, men efterfrågan är låg. Vi kom fram till att de måste bli tydligare på vad som erbjuds.

Hur ska kunskapen om våra bilar leva vidare. Förslag fanns om att man ska bilda en "academy". Där ska kurser genomföras för att lära ut tekniken mm.

Profilfrågor var uppe. Från Hunt House kan vi få hjälp med utställningsmaterial mm

En utförligare rapportering kommer via den Engelska Bulletinen.

Därefter var det Bentley Motors, Terry Lee som informerade om utvecklingen inom Bentley Motors.
Själv är han reservdelsansvarig. De har överenskommelse med Rolls-Royce om att de ska fortsätta att tillhanda hålla reservdelar. Men under varunamnet CREWE.

Just nu kommer man att lämna höga rabatter på utvalda tillbehör och reservdelar. Det rör som om mellan 25-70%. Ta kontakt med deras lokala återförsäljare/verkstad för mer information.

The Hunt House är ett mycket intressant plats. Förutom att det här förvaras alla dokumentation över tillverkade bilar så finns det även riktiga rariteter att titta på.

Här intill har du den bil som fabriken använde som demobil. Det är en 40/50 HP. Den 12:e byggda bilen från 1907 med chassinummer 60551 och reg nr AX201. Detta exemplar döptes till "The Silver Ghost".

Sedan finns det mycket, mycket mer att titta på.

Rolls-Royce Motor Cars Limited, representerades av Andrew Ball (Corporate Communications Manager).

Han berättade om vilken stor framgång som bilarna har blivit. Idag tillverkar man, 4 Phantom och 12 Ghost om dagen. Det tar 3 veckor för dem att bygga en bil.

Vi fick se flera filmer om tillverkningen och även sedan en film om den första elektriska bilen.

Han lovade att den bilen kommer att visas upp för klubben vid tillfälle.

Förutom att vi fick information så delades vi upp i grupper för att diskutera tre frågor.

1. Vilka förändring tror vi kommer att ske i klubben om fem respektive 10 år.

2. Dessa konferenser har nu genomförts under flera år.
Ska dessa försätta oförändrat eller vilka förändringar föreslås.

3. Vad kan sektionerna göra för att locka nya medlemmar och funktionärer i de lokala klubbarna.

Lars Nord var en av de som fick redovisa diskussionerna och svaren från den grupp som han tillhörde.

Totalt var det 7 grupper som arbetade med frågorna.

Efter att klubbkonferansen var slut var det tid för RREC´s årsstämma. RREC är inte en förening i England, utan ett "företag". Därför är deras årsstämma mycket annorlunda mot de årsmöten som vi själva genomför.

I år blev det ordförande byte. Tony James (han som sitter på bilden) efterträdes av Jim Fleming. Det skedde även förändringar i Management Committeé.

Därefter var det den nya ordförandes uppgift, att dela ut alla priser och trofeér. Som du ser så var prisbordet stort.

Mona-Lisa och Derek Illingworth fick priset; The Richardson Hosken Trophy för bra genomförda rallyn. De kunde inte delta, varför priset kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle.

Däremot kunde Lars Nord och Karl-G Giertz ta emot det gemensamma priset till sektionerna i Sverige, Norge och Danmark för vår gemensamma bullentin.

Motiveringen var;

"This is awarded annually by the Management Committee to the Section or Sections they consider to be the most deserving of special recognition during the past year.
This is in particular recognition of your excellent publication "Bulletinen".

Ja, nu var årets clubconference över och vi kunde återvända till London och flyga med Ryanair hem igen.
Vi hade lite problem med vårt handbagage.

De påstod att det vägde mer än 10 kg. Då fick jag i varje fall kasta bort både en axelväska, emballaget från min nyinköpta RR armbandsur, lite toalettsaker mm. När väskan vägdes om var vikten 9,78 kg.  De är noga på Ryanair.

Vid pennan/datorn
Roberth Nironen 
www.rrec.se