Reparation av el-antenn Shadow
Börja med att lossa den kromade skruven på framskärmen. Vrid den motsols för att lossa, bild 1.
Innanför framskärmen sitter det en liten lucka ca 15 x 20 centimeter, lossa den. Bild 2.

 
Eller om ni vill ha mer utrymme så tag bort hela bakre delen av innerskärmen. Den är av glasfiber och sitter med några skruvar som är lätta att lossa.

Nu ser ni motorn till elantennen, bild 3.
Lossa sedan bulten som sitter under antennen med en ½ tums nyckel, bild 4
Innan ni klipper av de två kablarna så märk upp dessa, så att ni inte sätter dem fel vid återmonteringen och får till följd att antennen går neråt när ni för knappen uppåt på instrumentpanelen.

Lossa nu antennkabelns anslutning med en 3/8 tum nyckel, bild 5.
Ta sen ut antennmotorn, borsta ren den med en stålborste så ni inte riskerar att få in grus och smuts i de inre delarna.

På ena sidan sitter det en plåtkåpa som skyddar vajern av glasfiber som löper upp och ner innanför det kromade antenn skalet.

Lossa kåpan genom att försiktigt böja tillbaka kåpans ytterkant.

Bänd sen försiktigt bort locket, bild 6.
Nu ser ni den inre delen med en fjäderbelastad mutter som trycker på två små kulor som i sin tur trycker mot en kåpa som låser vajern som reglerar antennhöjden, bild 7.
På nästa bild ser vi hålen som brukar vara igensatta av smuts och grus. Det får till följd att det vatten som normalt ska dräneras bort, blir kvar och så småningom också kommer att stiga och kortsluta den elektriska delen av motorn, bild 8.
Rengör vajern och de övriga delarna, bild 9.
Prova att vajern löper lätt i sitt antennhölje genom att ansluta en av de två kablarna.

Antennmotorn jordas mot minus på batteriet. Om vajern slirar kan man justera på muttern, så den drar bättre, bild 10.

Återmontera sen delarna.

Lycka till!

Lars Amarald
   
   
www.rrec.se