Vinterförvaring

Lasse Amarald

  2002-4

Vinterförvaring NU NÄR KUNG FROST är här med rimfrost i skägget och björnarna sover sen några månader har också många av våra ögonstenar fått slumra in för att bevaras från snö och salt under mörkrets tider.

MEN FÖRE VINTERFÖRVARINGEN bör kylvattnet kontrolleras eller helst bytas. Tillverkarna rekommenderar byte en gång om året. Många tittar på kylvattnets fryspunkt i glykolprovaren och vet ej om att frysvätskan också innehåller antikorrosions medel. Då de flesta av våra bilar har aluminiummotorer byts inte kylarvattnet ut så länge frysskyddet är tillräckligt.

VARNING!!! VARNING!!!
OM KYLVATTNET EJ BYTS ut enligt tillverkarens rekommendationer finns en stor risk att korrosion och pannstensbildning uppkommer i aluminium-motorer.

Det blir som pulverliknande små vita partiklar som bildas i motorn. De sätter igen kylkanalerna med följden att motorn kan bli för varm vid drift. Om man har riktig otur kan pannstensbildning uppkomma runt de vattenkylda foderna (cylinderväggarna). Pannstenen har en expanderande verkan och kan pressa på cylinderväggen som då blir oval vilket så småningom (efter flera år) ger ett kolvhaveri. Bilar i varmare klimat löper större risk att råka ut för detta då frysrisken är minimal och kylvätskan ibland inte byts ut på många år.

I VÅRA MODERNARE Rolls-Roycemotorer sitter, vid termostaten, zinkanoder som skall minska korrosionsskador i motorn. Men dessa förbrukas med tiden så som på aluminiumbåtar samt på båtmotorer.

SAAB SCANIA hade problem med sina lastbilsmotorer på 60-talet. Aluminiummotorerna korroderade och kylvätskan blev smutsig. Idag har motorerna ett filter som renar vätskan från föroreningar. Filtret är lika stort som ett vanligt oljefilter. Saab har också tagit fram en vätska för korrosions- skydd. Vätskan är ej frysskyddande men förhindrar pannstensbildning i motorn.

ETT BRA ALTERNATIV till Scanias reningsfilter är en socka (ser ut som en liten strumpa) som monteras i den övre kylarslangen. Den samlar upp och renar vattnet från partiklar. Sockan kan köpas från

Ristes Motor Company LTD
Gamble street, Nottingham NG7 4 EY,
Storbritannien
Tel 0044 115 978 58 34
E-post: info@ristes.zee-web.co.
Radiator coolant filter. Pris ca 70 kronor + frakt.

NOG SKRIVET denna gång, nu ska jag ut och montera på snökedjorna på min Chrysler -31a och ta en sväng.

 
www.rrec.se