Bröllop, studentkörningar mm
(Saxat ut Lasse Amarald artikel i klubbens bullentin 2006-3.
 
Våra goda vänner uppe på Länsstyrelsen har ytterligare försvårat för de bilägare som tycker att det är trevligt att ibland ta ut sin finbil för att mot betalning köra ett brudpar eller någon student.

Man kan ibland se en del bilägare annonsera ut sina tjänster på Internet eller låta bilen ingå på någon förmedlingsfirmas hemsida. Trafikpolisen i Stockholm har börjat att vid misstanke om att brott kan förekomma, videofilma bröllopstransporter. (Körning mot betalning utan tillstånd.)

Lagen är ändrad från den 1/7 -06. Tidigare stod det i lagtexten att den som bedriver transporter mot betalning och saknar tillstånd kan dömas till ett års fängelse och dagsböter. Det innebar att polisen var tvungen att ta samma bilägare två gånger för att få en fällande dom.

Den nya lagtexten är ändrad till att om man utför körning mot betalning kan bilägaren dömas vid första tillfället. Svenska myndigheter är inte förstående för att det finns behov för denna typ av transporter. För att få köra och ta betalt kräver man att bilägaren ska ha ett godkänt tillstånd från Vägverket.

Det innebär att man gör ett skriftligt prov, som är uppdelat i flera delar och när det är klart måste chauffören ha ett taxikörkort. Bilen skall sedan utrustas med en taxameter, dispens mot taxameter ges vid särskilda tillfällen, bilen skall också taxiregistreras vid Bilprovningen.

Det innebär att bilen framöver måste besiktigas varje år oavsett årsmodell, även bilar före 1950 som normalt är besiktningsbefriade. Bilar som går i yrkesmässig trafik måste betala vägskatt och sen krävs det att bilen har en taxiförsäkring.

Om man summerar kostnaderna som krävs för att man inte ska vara en kriminell bilägare, så rör det sig om ca 10 000 kr, då har man inte räknat med utlägg för taxameter. Försäkringsbolagen kräver sen 15 000 - 25 000 kr om året då bilen är taxiregistrerad.

Om bilägaren saknar gällande försäkring kommer försäkringsbolaget att betala ut för personskada till passagerarna. Bilägaren kommer senare att krävas för det utbetalda beloppet: Bil samt bilägare är alltså oförsäkrade om skada inträffar.

Man kan undra hur inkompetent personalen är på Länsstyrelsen, som tror att den normale bilägaren orkar eller har råd att lägga ut alla dessa pengar för att tjäna några tusenlappar. 
www.rrec.se