Svårstartad motor - Silver Shadow

Lasse Amarald

 

2004 - 1

Jag är ägare till en Silver Shadow från 1969. Det har hänt vid ett flertal tillfällen att när jag startat och kört ut från garaget, stänger av bilen för att låsa garageporten, då blir motorn mycket svårstartad igen. Om jag väntar en stund så startar den lätt igen.

Svar

Nästa gång det händer lossa den stora luftslangen som går från luftfiltret till
förgasaren. Titta om luftspjället är helt stängt. Om så är fallet har du hittat felet. Tryck försiktigt på spjället och prova att starta igen.

Choken är uppbyggd i tre steg:
Första steget är när motorn är helt kall, du trampar ner gaspedalen en gång vänta till bränslepumparna slutar ticka. Starta motorn.

Steg två. Efter några sekunder trycker du lätt på gaspedalen igen och du
kommer att märka att motorvarvet sänks något. Gör det inte det har chokespjället hakat upp sig.

Steg tre regleras av motorns temperatur. Det går två smala rör ner till
grenröret på höger sida, kall luft förs ner i ett av rören där den värms upp i ett slutet utrymme. När luften blivit varm stiger den upp i det andra röret och påverkar en bimetall som reglerar och öppnar chokespjället helt. Chokespjället regleras också elektriskt men det sker endast vid mycket kalla klimat.

 
www.rrec.se