Problem med styrservon

Lasse Amarald

  2003-04

Fråga När jag kör min bil och svänger på ratten hörs ett knarrande ljud från motorn. Det blir också röda oljefläckar under motorn?

Ditt problem sitter i styrservon. När du svänger belastas servopumpen till styrningen. Ett läckage på tryck- eller returslangen orsakar troligen läckaget under motorn. Kontrollera slangarna och att de är ordentligt fastdragna.

För att hitta läckaget, starta motorn och be någon vrid ratten fram och tillbaka. Då kan du se var det läcker. Det skorrande ljudet från pumpen när du svänger tyder på att pumpen har arbetat utan hydraulolja och fått en inre skada.

Det vanligaste felet på slangarna är att de har legat i mot någon vass kant och skavts sönder. Du kan köpa en ny slang från någon av våra märkesverkstäder eller åka till en firma som pressar hydraulslangar. Du måste demontera och ta med den gamla slangen. De pressar en ny slang till dig men använder ofta de gamla kopplingarna.

Det sitter en reducering på originalslangen från pumpens trycksida. Den reducerar trycket samt minskar risken för tryckvibrationer på slangen. Vibrationerna gör att ett lätt skorrande ljud kan uppstå vid belastning. Ett gammalt bondknep om detta uppstår är att en vanlig slangklämma monteras på slangen för att reducera trycket. Dra åt tills ljudet slutar.

Du måste också låta göra en kontroll på hydraulpumpen. I förra numret fick vi en fråga om ett problem med en växellåda till en Silver Shadow vilken inte drev i D-läget. Det visade sig vara ett större haveri och en läckande packbox. Lådan är nu renoverad men inte monterad. Det visade sig vara svårt att få fram en av packboxarna då det är en tidig fyrväxlad låda.

 
www.rrec.se