Bränslepumparna

Lasse Amarald

  2002-3

Min Silver Cloud stannar oförklarligt ibland när jag kör men startar igen när jag vrider på startnyckeln, Sign K-G

Svar
Det troligaste felet är bränslepumparna. För att kontrollera om så är fallet gör du på följande sätt.

Stäng av tändningen. Under höger bakdörr inför tröskeln sitter två stycken SU pumpar. Kabeln från tändningen går till den bakre pumpen. Från den bakre pumpen går sedan en kabel till den främre pumpen.

Lossa kabeln från den främre pumpen (sitter fast med en bakelitbeklädd mutter). Böj ner den lossade kabeln så den ej får kontakt med karossen. (Du kan isolera kabelskon med eltejp).

Vrid sedan på tändningen och lyssna om den bakre pumpen tickar en kort stund. Du kan också prova att starta motorn. Stäng av motorn och tändningen, återmontera kabeln.

Prova sedan den främre pumpen genom att lossa elkabeln till den bakre pumpen och koppla endast elkabeln till den främre pumpen. Prova på nytt startförfarandet.

Om du behöver renovera eller vill byta bränslepump måste locket på bränslefiltret monteras av. Filtret sitter framför bränsletanken. Locket sitter med en vingmutter. Lossar du inte locket blir det ett självflöde från tanken då du lossar bränsleröret till pumparna.

För en driftsäkrare sommar kontrollera pumparna på våren


 
www.rrec.se