Montera hjulen - tips

Lasse Amarald

 

2006-01

När däckfirman skulle montera hjulen på bilen fick killen lite problem. Det är så att muttrarna är olika gängade, det vill säga vänster och högergäng (medurs och moturs). Det stora problemet är att vet man inte om detta så drar man åt muttern hårdare på ena sidan av bilen, fast man ska lossa densamma.

Tittar man noga på muttern så finns det en liten pil inristad som visar åt vilket håll man ska dra för att fästa muttern, det skiljer på höger och vänster sida på bilen.

Ett tips är att när ni nästa gång ni har navkapseln av, tittar om ni ser pilen. Eller prova att lossa en mutter på varje sida så ni inte drar åt fel håll om ni skulle få punktering på vägen.

Sätt en bit tejp inuti navkapseln där ni skriver eller ritar åt vilket håll ni drar åt muttern.
 
www.rrec.se