Kompressionsprov på V8-modell Cloud eller S

Lasse Amarald

 

2004-2

Det är inget problem att ta kompressionsprov på en rak sexa eller en rak åtta för att kontrollera motorns täthet och kondition. Det är mycket svårare på en bil med en V8 modell Cloud eller S-modellerna, där man måste ta bort framhjulen samt hjulhusplåtarna.

Men det finns ett bra knep: en varvtalsräknare som kopplas på tändspolen. Rita av fördelarlocket på ett papper med en siffra för varje utgående tändstiftskabel. Märk sedan kablarna med numrerade tejpbitar 1 till 8.

Starta motorn och vrid upp motorvarvet till 1000 varv/minut. Ta på en tjock läderhandske eller använd en isolerad tång. Ta loss kabel 1 från fördelarlocket och noteravarvtalet på varvtalsräknaren.
Skriv ner det på papperet. Återmontera kabel 1 igen. Ta sen loss kabel 2 och notera varvtalet för den.

Återmontera kabeln. Upprepa förfarandet på de övriga kablarna och stäng sedan av motorn. Jämför nu de olika cylindrarna med varandra. När cylindrarna är täta ska varvtalet sjunka lika mycket på alla värdena. Om varvtalet inte sjunker när en tändkabel lossas visar det på en otät cylinderkompression eller att motorn inte arbetar på den cylindern på

grund av ett elfel. Om en eller två cylindrar inte minskar varvtalet då tändkabeln tas bort men man ser en tydlig minskning av varvtalet på de övriga cylindrarna betyder det att motorn inte ger rätt effekt.

För att konstatera felet måste bilen lyftas och framhjulen tas bort. Ställ framvagnen på ett par kraftiga pallbockar och montera därefter bort hjulhusets motorplåtar.

Lossa tändkablarna till den cylinder ni vill prova. Gänga sedan bort tändstiftet. Stick sedan upp tändkabeln i motorutrymmet, res er upp och sätt tillbaka tändstiftet i tändhatten. Testet skall inte göras i hjulhuset.

Håll nu tändstiftet med en tjock läderhandske eller en isolerad tång mot grenröret eller någon punkt där ni har bra jord. Be någon vrida på start nycken. Om det kommer gnistor från tändstiftet kan ni utesluta tändfel.

Då återstår fyra möjliga felkällor.
1.
Topplockspackningen är otät eller är toppen spräckt.

2. Kolvringarna är slitna, otäta.

3. Avgasventilen bränd eller har fastnat i öppet läge.

4. Insugsventilen otät eller har fastnat i öppet läge.

För att få veta vilket av de fyra felen det är som orsakar effektförlusten kan ni göra på följande sätt. Ni behöver två gamla tändstift.

1. Sätt tändstiften i skruvstädet och avlägsna porslinsdelen.

2. Borra sen ett 5 mm stort hål ner mot elektroddelen.

3. Löd sen fast en liten metallvisselpipa mot tändstiftet där porslinsdelen har suttit.

4. På det andra tändstiftet löder ni dit en rörbit typ bromsrör ca 2–3 cm långt.

5. När detta är klart skruvar ni fast tändstiftet med visslan i tändstiftshålet för den cylinder ni vill prova.

6. Ta bort tändkabeln från tändspolen som går till fördelarlocket.

7. Vrid på startnycken tills ni hör en visselton. Nu är cylindern i
kompressionsfas. Släpp nyckeln.

8. Ta bort det modifierade tändstiftet med visslan och montera nu det andra stiftet med röret.

9. Sätt på en slangstump på röret. Blås sen med tryckluft i slangen.

1. Om topplockspackningen är trasig kan man ibland se bubblor i kylaren. Ta bort kylarlocket och inspektera. (Varning! Kylarvattnet kan vara varmt och stänka upp när ni öppnar locket!)

2. Om topplockspackningen är otät mellan två intilliggande cylindrar får ni lika dåligt resultat på båda cylindrarna på varvtalstestet. Inspektera också om ni kan se något läckage mellan topp- och motorblock.

3. Om kolvringarna är slitna eller trasiga kan man höra och känna en svag luftström från oljestickans hål eller från motorns avluftnings rör. Har ni sluten vevhusventilation lossar ni slangen och lyssnar i den. När avgasventilen inte tätar eller är bränd går det att höra ett väsande ljud i avgassystemet.

4.
För att kontrollera insugsventilen skall luftslangen från luftfiltret tas bort på förgasarsidan. Om insugsventilen inte är tät hörs det väsande ljudet från förgasarinsuget.

Med denna felsökning spar man både tid och en massa onödigt arbete.

 
www.rrec.se