Brytarsystemets funktion när det är dubbla brytare i fördelaren

Lasse Amarald

 

2004-03

När man tar bort fördelarlocket är det lätt att bli konfunderad. Några modeller har dubbla brytarspetsar men bara tre nockar på fördelaraxeln på en sexcylindrig motor. Vissa V-åttor har fyra nockar när andra har åtta. Med dubbla brytare ökar driftsäkerheten men det blir också en större utgift när det är dags att byta brytarspetsarna.

Tittar man på V-åttor i 60-talets Silver Cloud och Bentley har de endast fyra nockar på fördelaraxen. Brytarsystemet är uppbyggt som två separata Vfyramotorer som synkroniseras till en motor. Om den ena av brytarkretsarna slutar fungera, kan man köra på de andra fyra fungerande cylindrarna med reducerad motorkraft. Samma uppbyggnad har de sexcylindriga bilarna som har tre nockar och dubbla brytare.

Silver Cloud V-8
Det är viktigt att motorhalvorna är rätt synkroniserade för att få maximal kraft. Brytare A har ett fast monterat läge i fördelaren och endast avståndet för brytarens öppningsläge kan ställas in. Med brytare B ställs tändavstånd in och på plattan som brytare B är monterad på ställs synkroniseringstiden in så att den andra motorhalvan inte ger tändning för tidigt eller för sent. Normalt rör man aldrig denna plattas inställning när man byter brytarspetsar.

Men om olyckan är framme och man inte har läst instruktionsboken om vilka skruvar som ska lossas är det bra att kunna ställa in synkroniseringen igen. Ställ in brytare A med det i instruktionsboken rekommenderade avståndet 0,48–0,53 mm med bladmått.

Om du använder kamvinkelmätare är avståndet 72 grader när båda brytarna är i drift. Lättast är det att ställa in varje brytare för sig. Sätt en liten papperslapp mellan en av brytarspetsarna, då skall mätaren visa 36 grader. Flytta sen över papperslappen till den andra brytaren och ställ in samma värde. Tag sen bort papperet och värdet bör då vara 72 grader.

Lyft bilen så du kan komma under motorn; en smörjbrygga är det bästa alternativet för detta arbete. Lossa den lilla luckan som sitter på svänghjulskåpans underdel. Vrid motorn (kan göras med en stor skruvmejsel på startkransen eller använd startmotorn) så att markeringen på svänghjulskåpan ligger för märke A på svänghjulet.

Lossa fördelaren. Slå sen på tändningen och vrid sakta hela fördelaren så att brytare A öppnar (den främre brytaren). För att lättare se när brytaren öppnar är det lämpligt att använda en testlampa. Sätt testlampans klammer på motorn eller något annat ställe där det finns jord; spetsen på testlampan håller du på brytarspetsens rörliga del. Vrid nu fördelarhuset sakta medurs.

När brytaren öppnar tänds lampan. Skruva fast fördelaren i detta läge. Stäng sedan av tändningen (rotationsriktning för fördelaraxeln är moturs när motorn går). Vrid nu motorn tills bokstaven B blir synlig på svänghjulet och stämmer mot svänghjulskåpans markering. Vrid på tändningen igen och sätt testlampan mot den rörliga delen på brytare B (den bakre brytaren).

Skruva sen synkroniseringsplattan tills lampan tänds. När lampan tänds skall plattan skruvas fast. Är det en sexcylindrig motor används ett specialverktyg för att ställa in plattan som synkroniserar de två motorhalvorna.

När man tittar på motorns tändföljd börjar man räkna första cylindern A1, längst fram på motorns högra sida (från föraren räknat). Den vänstra sidan kallas B-sida. Tändföljden är A1-B1-A4-B4-B2-A3-B3-A2. På fördelarlocket är A1 snett upp till höger från föraren räknat(klockan 1). Rotorn roterar moturs så tändföljden räknas moturs från A1.

Silver Shadow har åtta nockar och dubbla brytare i sina tidiga fördelare där syftet är att få en längre öppnings tid och därigenom en starkare gnista på brytarspetsarna.

I nästa nummer ska vi beskriva hur man ställer in brytarspetsar och tändning på Silver Shadow.

 
www.rrec.se