Läckande topplockspackning på en V8

Lasse Amarald
2011

Det kan vara svårt att lokalisera vilken av topparna som har en läckande topplockspackning. Men, det går att lista ut.

När motorn arbetar så bildas ett övertryck i cylindern före tändningen och ett undertryck när den tar in ny gas blandad bensin.

Kommer det ut en blåskimrande dimma med avgaserna så suger cylindern in vatten och pressar sen ut vattnen ånga i avgassystemet.

Kommer det ut bubblor i expansionskärlet eller i kylaren kommer övertrycket ut den vägen istället.

För att bespara arbetet med att riva båda sidorna vid ett läckage, så starta med att ta bort ett tändstift. Kommer övertrycket upp i kylaren så tag bort locket på kylaren. Var försiktig så det inte kommer varmt kylarvatten. Starta motorn och låt motorn vara på en minut.
(Öronproppar att rekommendera). Kommer det fortfarande bubblor så återmontera tändstiftet och ta bort nästa tändstift och prova igen.

När du har monterat bort tändstiftet till den cylinder som har läckaget, då slutar det komma upp luftblåsor. Samma förfaringssätt gäller om det kommer ut blå rök i avgassystemet. Slutar det komma blå rök ur avgassystemet, har du hittat den läckande cylindern.
 
www.rrec.se