Fel på manövrering med el spak till framstolarna

Lasse Amarald
2011-01

Det är vanligt att våra el-manövrerade stolar inte fungerar i alla lägen. Ofta så krånglar det när man ska reglera stolen framåt eller bakåt.

Fungerar den inte alls så kan det vara en säkring, ett relä eller strömavbrott på någon kabel fram till stolen.

Ett av dom vanligaste felen är reglaget från stolmanövreringen, bild 1.

Reglaget tas loss med den inre lilla ringen, vrid den moturs, så lossnar den från reglaget. Ta bort låsringen och täckbrickan. Lyft sedan upp askkoppen ur panelen om reglaget sitter mellan stolarna. Nu kan reglaget tas upp genom hålet, där askkoppen satt, bild 2.

Lossa el anslutningen i kopplingsdosan och ta upp reglaget. Ta sen fram en liten fin nål fil. Runt reglaget sitter en skyddande pappring som lossas genom att lätta på tejpen.

Nu ser ni dom små gafflarna som fungerar som brytare,
bild 3.
Dom sitter två och två. Det är sexton stycken totalt.
Lyft dom försiktigt upp där brytarkontakten sitter. Fila försiktigt bort oxiden, både på brytaren och brytarplattan.Pröva och vrid reglerspaken och se så att den lilla plattan trycks ut mot brytarspetsarna. Upprepa proceduren i alla lägen.

Sätt tillbaka skyddspappret och återmontera reglaget.

Bild 4 visar stolens underrede, när dynan tagits bort. Om ni hör och känner att stolen försöker jobba i dom olika lägena, kan det också vara den lilla kulan som reglerar stolen, som fastnat.

Det får vi titta på i en annan artikel.

Lycka till!

Lars Amarald

 
www.rrec.se