Ställa tändning på Silver Cloud 1 / Bentley S1
samt tidigare modeller med 6 cylindriga motorer

Lasse Amarald
2010

Motorn och fördelaren är uppdelad i två delar när det gäller fördelning av gnista till tändstiften. Fördelaren har två brytarspettsar som försörjer motorns sex tändstift med ström.

Den bakre brytarspetsen från torpedväggen räknat försörjer cylinder 1, 2 och 3 medan den främre förser 4, 5 och 6 med ström. Börja med att ställa in brytaravståndet på 0,50 mm på den bakre brytarspetsen där efter kontrollera att rotorn pekar på markeringen för cylinder 1 på fördelarlocket.

Under motorns bakkant finns två små luckor på svänghjulskopan den ena är för att kunna vrida motorn på svänghjulet. Den andra för att kunna se markeringen på svänghjulet som ska stå på 2 grader före övre dödläget.

Tag loss tändstiftet på cylinder 1 och 6 tag en ståltråd eller något liknande för att kontrollera att kolven i cylinder nr 1 är i sitt övre läge.

Lägg dig sen under bilen och vrid svänghjulet med en skruvmejsel i den nedersta luckan till markeringen visar 2 grader i den andra luckan.

Lossa sen fördelaren med skruven på fördelarens vänstra sida nu kan du vrida hela fördelaren.

Sätt på tändningen nu behöver du en test lampa för att kunna se när brytarspetsen öppnar.

Sätt testlampans jordklämma mot -jordat gotts sätt nu spetsen på testlampan på den bakre brytarspetsen och vrid fördelaren till lampan tänds och brytarspetsen öppnar.

Skruva fast fördelaren i detta läge nu är den bakre brytarspetsen synkroniserad.

Nu återstår att ställa in dom övriga tre cylindrarna vrid nu motorn på startmotorn så att cylinder 6 står i sitt övre läge och rotorn visar på cylinder 6 på fördelar locket.

Åter igen får ni under motorn vrida in svänghjulet så att ni ser siffran två på svänghjulets markering.

Nu lossar ni den platta som den främre brytarspetsen är monterad på i fördelaren vrid sen plattan så att testlampan tänds. (Självklart har ni ställt in brytaravståndet på 0,50 innan ni lossade synkroniserings plattan.)

Skruva fast plattan och ni har nu ställt in tändningen på er motor.

Cylinder 1,2 och 3 får ström från den bakre brytarspetsen

Cylinder 4,5 och 6 får ström från den främre brytarspetsen

Vid inställning av bakre brytare skall kolv nr 1 vara i övre läge (vridning av fördelare)

Vid inställning av främre brytare skall kolv nr 6 vara i övre läge (vridning av synkplattan i fördelaren)

Rotorn roterar medurs

Brytaravstånd 0,50 mm

Tändning 2 grader före kolvens övre vändpunkt

Tändföljd 1, 4, 2, 6, 3, 5

Cylinder nr 1 är längst fram på motorn

 

www.rrec.se