Knackande hydrauliska ventillyftare

Lasse Amarald
2010

Hydraullyftarna brukar ibland slamra när vi startar och kör våra motorer upp till en minut är vanligt förekommande. En väl fungerande lyftare ska tystna när motorn har fått upp oljetryck. Normalt ska det ta ca 10 sekunder men våra V8 motorer har väldigt små hål på sina hydraullyftare och det gör att oljan tar lite tid på sig att bygga upp trycket.

Moderna V8 motorer har ett större ingångs hål i sidan och därför tystnar dom snabbare. Risken minskar också för att partiklar i oljan ska täppa till ingångs hålet. När oljetrycket är tillräckligt hårt motverkar det slamret som blir när kammen lyfter hydraullyftaren som i sin tur pressar stötstången uppåt mot vipparmen.
Vipparmen som är ledad på vipparmsbryggan pressar sen ner avgas eller insugsventilen ventilerna ventilerar motor gasen i cylindrarna.

Stötstången mellan Hydraullyftaren och vipparmen är ihålig och transporterar upp olja till vipparmsbryggan.

På grund av att oljebyten inte sker regelbundet är det vanligt förekommande att någon av lyftarna blir igensatt. Har man tur räcker det med ett oljebyte.

Jag rekommenderar en 15/40 olja om man kör i stadstrafik med köer och i långsamt tempo. Olja pressas då lättare in genom hålet på hydraullyftaren sida samt genom stötstångens små hål upp till vipporna.

Med en 20/50 olja får man en tystare motor men risken finns att vipparmarna inte får tillräcklig smörjning i bilköer. Det som slits ned är stötstångens övre ände mot vippan. Det är också där som slitaget blir när hydraullyftaren ej kunnat bygga upp ett tillräckligt tryck.

Om ni haft problem med en knackande lyftare kan ni genom att ta bort vipparmsbryggan se om någon av stötstängerna har fått en skada. Den är då lite tillplattad i övre änden titta också på vippans kulled den ska vara rund och fin med ett litet hål ca 1 mm djupt. Om hålet saknas och det har bildats en liten tapp i skålformen är vippan sliten.

Det tyder på att den hydraullyftaren inte har haft tillräckligt tryck och bör bytas eller rengöras. Rengörning av Hydraullyftare se min tidigare artikel, "Hydraullyftarnas funktion och rengöring 2007".

Ni kan också titta på anliggningsytan mot ventilen om den verkar sliten. Att byta samtliga 16 lyftare är en mycket dyr kostnad det finns olika alternativ Into Car har tagit fram ett alternativ om man inte vill använda sig av Chryslers lyftare som säljs av flera företag.
 
  www.rrec.se