Hydraullyftarnas funktion och rengöring Lasse Amarald
  2007
Denna gång ska jag beskriva hydraullyftarnas funktion och rengöring. Ett lätt knackande ljud är inte ovanligt i våra motorer och det ökar i takt med motorvarvet. Ibland kan knackningarna komma och gå, regelbundna oljebyten är att rekommendera för att minska risken för föroreningar i hydraullyftarna.

På Silver Shadow kan ibland ett liknande tickande ljud komma från motorn om någon av de två hydraul- servopumparna är defekta. Det ljudet är vassare och ekar mer.

När ni startar en kall motor är det naturligt att ett lätt slamrande kan höras innan oljetrycket byggts upp. Det tar normalt mellan 5-10 sekunder innan trycket kommer fram till lyftarna. Tiden är beroende på viskositeten på oljan samt hur kallt det är ute om bilen blivit nerkyld. Om ett lätt tickande ljud låter kontinuerligt från motorn och ökar med varvtalet, är det förmodligen en hydraullyftare som inte kan bygga upp tillräckligt tryck.

Stötstången glappar då lite när den kommer i sitt bottenläge och vänder för att tryckas uppåt. Kamaxelns nockar lyfter hydraullyftaren som har en fjädrande och ljudlös effekt då den lyfter stötstången upp mot vipparmsbryggan. Vipparmarna öppnar ventilerna till avgas samt insug för ventilering av motorgaser.

Att rengöra eller byta ut hydraullyftarna tar ett antal timmar i anspråk men kräver ingen större ingenjörskunskap. Det viktiga är att man dokumenterar anslutningar och elkablar eller använder en digitalkamera för att underlätta återmonteringen.

Förgasaren med insugningsrör ska bort samt de anslutningar av el och bränsle som är kopplade. Bryt elen från batteriet så att ni inte får ett överslag om olyckan är framme.

Under förgasaren sitter en stor bröstplatta som ska bort.

Där under ser ni stötstängerna till hydraullyftarna (bild 1).

 

 

Ventilkåporna samt vipparmsbryggan (bild 2) ska också monteras bort.

När ni lyfter upp stötstängerna så var noga med var dom satt och vilken ända som var uppåt.

Jag brukar använda en hård pappskiva och trycka ner stötstängerna framifrån och bakåt - en ritad pil markerar fram.

Ta en motorsida i taget. En av de bakre lyftarna går ej att ta bort om man inte tar bort hållaren som håller lyftaren nere i motorblocket.
När ni tagit ut lyftarna ska de rengöras. Jag brukar ta avfettningsmedel.

Det sitter en liten fjädrande ring i toppen på lyftaren. Lossa den försiktigt (bild 3).

Den har ibland en förmåga att sprätta iväg när man lossar den. Vänd därefter lyftaren upp och ner och knacka försiktigt mot en träplatta eller liknande.

Ta isär delarna och tvätta dem noga. Blås också med tryckluft in i de små hål som sitter i toppen och på sidan av lyftaren.
Rengör också mittdelen på kolven (bild 4).
Det är oftast i de små hålen problemet sitter (bild 5).

De blir igentäppta av smuts och andra små partiklar och släpper då inte in oljan i lyftaren.

Om man tittar på underdelen av lyftaren ska den vara lite konvex utåtbuktad för att den ska kunna rotera för att minska slitaget.
När alla delar är rengjorda är det bara att montera ihop delarna igen. Fyll nu en burk med motorolja och ställ i lyftarna i den med toppen uppåt, luften kommer nu att långsamt bubbla upp och lyftarna är fyllda med olja när ni monterar tillbaka dem i motorblocket.

Återmontera därefter stötstänger, vipparmsbryggan och ventilkåpor. Om ni tror att packningarna till ventilkåporna, insugningsrör och bröstplattan inte är de bästa är det en bra ide att beställa nya innan ni startar med jobbet. Nu återstår montering av förgasarna samt anslutningar.
 
www.rrec.se