Ställa tändningen på Silver Shadow

Lasse Amarald

  2006-4
Fördelaren på tidiga Shadow-modeller har dubbla brytarspetsar med åtta nockar på fördelaraxeln. Med två brytare ville man förlänga brytarspetsens öppningstid. Det innebär att den första brytaren öppnar tändningsfasen och den andra brytaren stänger densamma. Där arbetar båda brytarspetsarna tillsammans med tändning till samma tändstift. Senare övergår man till att använda en brytare i fördelaren.

När tändningen ska ställas in är det viktigt att brytarspetsarna / brytarspetsen är rätt inställd innan man börjar vrida på fördelaren.

Om ni har en brytare i fördelaren så justerar man brytaren med en fast nyckel eller en liten skiftnyckel på fördelarens utsida.
(Bild 1 visar fördelaren med avtaget fördelarlock)
.

Säkrast att få rätt brytaravstånd är att använda en kamvinkelmätare.
Koppla in mätaren på motorn, starta sen motorn och vrid justerskruven på fördelaren (bild 2) så att visaren på kamvinkelmätaren visar mellan 26-28 grader.

Jag brukar varva motorn några gånger och se så att kamvinken inte ändras markant. För om så är fallet är fördelarens lager glappa och bör bytas.

Vid gaspådrag påverkar ett glappt lager kamvinken och får till följd att bilen rycker.

Om ni inte har tillgång till kamvinkelmätare kan ni ställa in brytaravståndet med bladmått. Då ska avståndet vara mellan 0,356 mm till 0,406 mm.

Det finns två sätt att ställa in tändningen på en Shadow som har en brytarspets - med en stroboskoplampa (bild 3) eller en vanlig testlampa.

Om ni använder er av stroboskoplampan gör ni på följande sätt: 
Koppla in lampans sladdar på strömförande + och minus - jord på bilen.

Samt montera kabeln som ska monteras mellan tändstift och ettans tändstiftskabel.

Det är på motorns högra sida längst fram som cylinder nr 1 räknas och det är där vi ansluter stroboskoplampans kabel på tändstiftet.

Lossa sen det smala röret som går mellan fördelaren och förgasaren. (Bild 4)
Fördelaren påverkas av det vakuum som bildas i insugningsröret till motorn och styr därigenom en centrifugalregulator inne i fördelaren.

(Den gör att motorn får en tidigare tändning vid högre varvtal.)
Bilar med chassinummer mellan SRH 8742  och SRD 22117 bör ha ett varvtal på ca 800 varv per minut vid inställning av tändning (motor med lång slaglängd).

Lättast är att använda en separat varvräknare som kopplas in på motorn. Starta motorn när varvtalet är inställt med tomgångsskruven.
Sen riktar ni stroboskoplampan på fläktremsskivans gradmarkering. (Bild 5).

Ni ser den lättast under oljepåfyllningen på motorns vänstra sida. Ibland kan det vara svårt att se markeringarna på gradskivan då olja och smuts förhindrar detta, en motortvätt är då att rekommendera.

Ni ser nu vilket gradtal motorn är inställd på i det blinkande ljuset. Det finns en fast markering på motorn som ser ut som en pilspets nere vid gradskivan. (Bild 5) Om ni har 800 varv/min ska siffran 5 stämma överens med pilen.

Har ni ett chassinummer före SRH 8742 bör motorns varvtal vara 475-500 varv/min då ska det vara siffran 3 (motor med kort slaglängd).

Har ni en bil som är senare än Chassinummer SRD 22118 skall motorvarvet vara 1200 varv/minut och siffran 15. Siffran markerar grader TDC innan kolven når sitt övre läge i motorn och börjar vända neråt.

För att kunna vrida in fördelaren till rätt gradtal måste ni lossa låsmuttern på fördelaren. (Bild 6)

Då rotorn går moturs ökar ni förtändningen genom att vrida fördelaren medurs till ett högre gradtal, eller att sänka genom att vrida moturs.

Det blir ett högre gradtal/siffra på markeringen om motorvarvet ökar och motorn får då en tidigare förtändning.

Om ni vill sänka oktantalet från 99 oktanig bensin till 94 oktan kan man ändra förtändningen till 2 grader TDC och 800 varv/minut.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6
Om ni inte har tillgång till stroboskoplampa och varvräknare och har ett chassinummer före SRH 8742 går det att ställa tändningen ändå.

Vrid in motorn så att gradtalet är 2 grader på markeringen mitt för pilen, ta sen bort fördelarlocket.

Lossa fördelarens låsmutter och sätt på tändningen utan att starta motorn  - ni behöver nu en vanlig testlampa.

Jorda lampans kabelklämma mot gods och sätt spetsen mot brytarspetsens rörliga del, vrid sen försiktigt fördelaren till lampan börjar lysa. Lampan börjar lysa när brytarspetsen öppnar.

Skruva nu fast fördelaren i detta läge. Det smala röret mellan fördelare och förgasare behöver inte monteras loss om ni ställer in tändningen på detta sätt.

Lycka till Lars Amarald
www.rrec.se