Övertryck i motorn ger oljefläckar på gatan 2006-3 Lasse Amarald
Silver Shadow har tyvärr ofta oljeläckage under sina motorer. Felet beror på att filtret som sitter på slangen mellan oljepåfyllningen och förgasaren inte blir rengjort. Då motorn arbetar blir det ett litet övertryck som tränger ner förbi kolvringarna, på gamla slitna motorer ökar detta genomsläpp av luft ner i tråget. Om inte filtret är rent blir det ett övertryck i motorn och luften pressas i stället ut genom motorns olika packningar med ett oljeläckage som följd.

På Silver Cloud och äldre bilar har man en öppen vevhusventilation som mynnar ut i ett rör under motorns bakkant. På Silver Shadow är vevhusventilationen sluten. Det innebär att övertrycket återförs till förgasaren och följer med den nya bränsleblandningen in i motorn igen. Detta krävs på senare bilar av miljöskäl.
Det tar inte lång tid att ta loss slangen mellan oljepåfyllningen och förgasaren. Börja med att lossa 9/16-bulten på förgasaren. (Bild 1)
Lossa sen slangen med 9/16-nyckeln vid oljepåfyllningens bakkant. (Bild 2)
När ni tagit bort slangen kan ni se det lilla filtret som sitter kvar i oljepåfyllningshuset. (Bild 3)
Det kan vara lite knepigt att få loss filtret, då det kan ha suttit ganska länge utan rengörning. Jag böjde en liten skruvmejsel för att lättare få loss filtret utan att skada nätfiltret. (Bild 4)

Rengör sen filtret och byt o-ringarna på slangkopplingarna vid behov. Filtret kan rengöras med vanlig avfettning, tryckluft kan också användas för att lättare få bort de gamla oljeresterna och smutsen från nätet.

När filtret är rengjort är det bara att återmontera filter och slang.
   
  www.rrec.se