Problem med elmanövrerad stol i Rolls eller Bentley?

Lasse Amarald

 

2006-01

Har ni någon gång haft problem med en elmanövrerad stol i er Rolls eller Bentley?
När man vill manövrera stolen bakåt eller framåt hör man bara ett surrande från en motor under stolen och ingenting händer eller när man vill ändra stolens höjd läge så slutar det ibland med att vinkeln på sittdynan liknar en störtloppsbacke.

Hör ni bara att motorn arbetar under stolen så är det lätt att åtgärda felet.

Prova att lossa sittdynan, det kan skilja på de olika modellerna, ibland måste man ta bort hela stolen. Vid de tillfällen dynan inte går att lyfta gängas fyra insektbultar loss på golvet under stolen.

När ni lossat dynan eller stolen ser ni en lång gängad stång som driver ett system av olika länkar. Det sitter tre stycken små dosor på stången, när ni manövrerar stolen med el-spaken går strömmen till drivmotorn som får den gängade stången att börja snurra.

Strömmen går samtidigt till en eller två små electromagneter som styr stolens lägen. Om motorn fungerar samt att stången snurrar så är det electromagnetkontakten som inte fungerar.

Det sitter tre stycken i en rad på stången (se bild 1). Lossa tråden som håller skyddskåpan. Tag av locket så ser ni en liten fyrkantig metallbit samt en liten kula (bild 2). Den lilla electrokontakten låser stagen och därmed ändras stolens olika lägen.

Tag ur och rengör kulan samt metallbiten så att den löper lätt i hylsan. Jag använder en tunn elspray när jag återmonterar delarna. Strömkontakterna behöver inte tas bort om ni inte måste  ta bort hela stolen för att nå electrokontakterna. Prova sen de olika vinklarna med styrreglaget innan ni sätter tillbaka stolsdynan.

Bild 1


Bild 2

www.rrec.se