Lufta bromsar

Peter Gavel

  2004-04

Det här är ett av mina Bästa Tips men gäller bara S Wraith, S Dawn och motsvarande Bentleys. De har samma chassis och hydraulbromsar fram. Att lufta bromsarna är ibland nödvändigt. Det är svårt om man inte känner till knepet. Jag brukar göra den här beskrivna operationen ensam, utan att lyfta bilen mer än lite grann där fram.

Det häpnadsväckande komplicerade bromssystemet ser i sin helhet ut som på den stora bilden på nästa sida. Vid Servon finns ”the Balance Lever”. Om man drar dennas underkant framöver så aktiveras huvudbromscylindern.

Det ger ett visst vätsketryck ut i hjulcylindrarna. Det är ju dessa som skall ”luftas” om man exempelvis bytt bromsslangar. Man skall med andra ord låta vätskan trycka ut luften ur respektive hjulcylinder.

Själva luftningsnippeln är av normal typ. Man bör börja med att lossa nippeln, göra ren och skruva i och ur den ett par gånger så att den går lätt i sina gängor. Nu till ”Peters knep”. Vi spänner en rem från underkanten av ”the Balance Lever” (se bild) och fram till i höjd med främre kofångaren. Spänn så att remmen går hyggligt rakt


Handbokens slang och vätskefyllda burk.

och utan slack men inte hårdare än så. På remmen sätter vi en sidorem vinkelrätt ut åt den sida som skall luftas. Dra i sidoremmen. Då rör sig ”the Balance Lever’s” nederkant framöver och pumpar bromsvätska.

Öppna luftningsnippeln och pumpa fram vätskan genom att dra i sidoremmen med exempelvis vänster hand. Den högra manövrerar luftningsnippeln med en fast nyckel (Ø 8 är det nog) eller en liten skiftnyckel.

Samtidigt som man drar i sidoremmen håller man nippeln öppen och stänger när man skall släppa tillbaka sidoremmen. Rytmen i detta lär man sig fort och slipper då mixtra med handbokens slang och vätskefyllda  burk, som dock är ett bra alternativ (se bild).

Luftningen går snabbt och lätt med min metod. När man skiftar sida skickar man över sidoremmen till den andra och upprepar proceduren. Se till att det finns tillräckligt med bromsvätska i huvudcylindern så att Du inte drar in luft i systemet och måste börja om från början.

 
www.rrec.se