Glapp styrled Peter Gavel
  2001-1
Svensk Bilprovning gillar inte glappa styrleder, och det med rätta. I två fall nyligen har jag hittat ett och samma fel på yttre styrleden hos Rolls-Royce byggda bilar från perioden efter -46. Det är inte av den vanliga sorten, utsliten P-ända. Felet är av annat slag.


I bilden här ovan ser vi kulan 5 i en styrled. Det är kulan det handlar om. Den hålls på platsav specialbrickan 6 och fjädern 4. När det hela blir slitet och fjädern slakare kan brickan 6 komma att kantra vid snedbelastning och kulan vrängas ur sitt gropläge. Den hamnar då varaktigt i den ringformiga"diket" bredvid. Styrleden blir glapp.

Hur fixar man detta?
Jo, felet beror ytterst på att fjädern 4 blivit för kort för sin funktion och behöver spännas upp. Det sker genom att man demonterar ändhylsan 3 och packar under fjädern med ett á två mynt eller en passande bricka. Man placerar kulan på sin rätta plats och drar dit hylsan 3, men inte för hårt. Glappet försvinner. Hylsan säkras med detaljerna 7-9.

Den här sortens snabba renoveringar på Torshllamanér brukar få puristerna att fara upp eller vända sig i sin grav. Men man kan ju byta till nytt så småningom - den oantastliga lösningen.

PS Kulorna 12 i bilden visar ett tidigare utförande. De ersattes senare med en skålformad slitdetalj som finns på många modeller från R-R Ltd. Kulorna 12 har ingenting med det beskrivna glappfenomenet att göra DS
 
www.rrec.se