Inställning av brytarspetsar är inte oproblematiskt Peter Gavel
  1997-03
Fördelardosan med dubbla brytare finns på många av våra Rollsbyggda bilar. Den har kam med tre lober. Vardera brytaren serverar i vårt fall tre, dvs vartannat tändstift på en sexa. Båda brytarna skall som bekant ha gapet 0,5 mm.

Härom dagen tog jag inför Wästa-loppet ner min formodat perfekt justerade reservfördelare från hyllan och gjorde en kontroll. Det visade sig att variationen var hela två tiondelar. Kollar man alla tre tändlägena för den ena brytaren så får man då exempelvis gapen 0.5 och 0,4 och 0,3. Gissa vilken cylinder som kommer att misstända först. Man kan naturligtvis också få 0.7 och 0.6 och 0.5 och 0.4 och dit kan styra det genom gapjustering.

Slumpen avgör
Variationerna ovan beror på en allmänt krokig axelände, eller olika höga lober eller både och/eller ett glappt fördelaraxellager i vilket man tryckt in det föreskrivna fettet - som ännu inte fördelat sig jämnt runt axeln.

Om du ställer in gapet på vanligt sätt, med fördelaren sittande kvar i bilen, så tror jag inte att du kollar samtliga sex tändlägerna utan bara ett enda per brytare. Då hamnar du var som helst inom toleransen, som i mitt fall var två tiondelar.

Själv tar jag loss fördelaren från bilen, sätter den i ett välbelyst skruvstycke och kollar gapet vid samliga sex tändlägen. Risken att förlora tändinställningen i förhållande till TDC (Top Dead Center) är ingen om man bara minns i stort åt vilket håll rotorn pekade och om losstagningen sker vid fördelarens bas. Där sitter två 1/4" skruvar som riktar och håller fast det hela.

Hög- och lågtändning
Det är visserligen sant att om man ökar brytarspetsavståndet så höjer man samtidigt förtändningen och vice versa. På raka rolls-åttor i båten har jag installerat ett speciellt reglage för att vrida tändfördelaren mot hög- eller lågtändning under gång och kan alltså kolla mot varv- och knopräknaren hur känslig motorn är för medvetna tändlägesvariationer på fullgas, fullbelastad.

Jag har sett att den aktuella typen av halvtoppsmotor är osedvanligt tolerant, vad gäller högtändning, mot sådana små variationer som är följden exempelvis av olika brytarspetsgap.

Det som betyder mest är hur distinkt brytaren bryter strömkretsen och hur länge kretsen står öppen ("dwell-angle"). Måttet 0.5 mm är ett lämpligt värde på gapet medan 0.3 eller mindre ger en svag gnista, eller ingen alls. Man skall då för övrigt veta att det elektriska motståndet för tändgnistan ökar med trycket inne i själva förbränningsrummet. När du gasar på höjs trycket och du "släcker" en svag gnista. Bilen går ryckigt.
 
     
www.rrec.se