Medlemsavgiften 2018.

Det är nu tid att betala medlemsavgiften.
Nu har inbetalningskort skickats via posten till alla medlemmar och vi ber er att betala så snart som möjligt.

Medlemsavgiften avser:

1. Medlemsavgift till moderklubben i England
2. Medlemsavgift till den svenska sektionen
3. Medlemsavgift till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)

Var noga med att notera i första hand ditt medlemsnummer och om utrymme finns även ditt namn.

Betala till Bankgiro nr: 5965-7528

Vid betalning från utlandet:

RREC Swedish section

BANK:  Nordea

BIC (SWIFT-adress)    NDEASESS

IBAN        SE79 9500 0099 6034 4952 9274


Avgifter 2018
 
Medlemsavgift 1.050 kr
Familjemedlem Sverige 100 kr
Familjemedlem Sverige och UK 200 kr
Juniormedlem Sverige och UK (0-20 år) 425 kr
Medlem i annan sektion och Sverige 300 kr

Epost till kassören; treasurer@rrec.se

 

www.rrec.se