Medlemsavgiften 2019

Det är nu tid att betala medlemsavgiften.
Moderklubben i England har ändrat reglerna för medlemskap.

Alla "gamla" medlemmar får avisering av medlemsavgiften som tidigare runt årsskiftet. Ingen förändring. Betala som vanligt.

Nya medlemmar (med start under 2018) som har ett medlemsnummer (sexsiffrigt) som börjar med siffran 5, (tex XAX522334) har en annan betalningsrutin.
Ert medlemsår räknas från den dag ni blev registrerad som medlem i England. Medlemskapet gäller ett år framåt från den dagen. Medlemskapet förnyas samma datum varje år framåt.

Därför får du ingen avisering av medlemsavgiften nu, utan vi återkommer med din avisering före det datum som du blev medlem.

Nu har inbetalningskort skickats via posten till alla "gamla" medlemmar och vi ber er att betala så snart som möjligt.

Medlemsavgiften avser:

1. Medlemsavgift till moderklubben i England
2. Medlemsavgift till Svenska sektionen
3. Medlemsavgift till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)

Var noga med att notera i första hand ditt medlemsnummer och om utrymme finns även ditt namn.

Betala till Bankgiro nr: 5965-7528

Vid betalning från utlandet:

RREC Swedish section

BANK:  Nordea

BIC (SWIFT-adress)    NDEASESS

IBAN        SE79 9500 0099 6034 4952 9274


Avgifter 2019
 
Medlemsavgift 1.050 kr
Familjemedlem Sverige 100 kr
Familjemedlem Sverige och UK 200 kr
Juniormedlem Sverige och UK (0-20 år) 425 kr
Medlem i annan sektion och Sverige 300 kr

Epost till kassören; treasurer@rrec.se

 

www.rrec.se