RREC Månadslunch Stockholm
 
2020-11-04 Aktuell information
 
Med den snabbt försämrade Corvid 19 smittläget blev RREC - November lunch med mycket kort varsel inställd. Kvar i år är december - lunchen den 1 december.

Som smittläget just nu utvecklar sig och med de nya restriktionerna, så är även den för närvarande struken.

Vi följer dock utvecklingen noga och den lunchgäst som önskar aktuell info, rekommenderas att besöka denna sida eller kontakta "Lunchgeneralen" via nedanstående vägar.

Obligatorisk anmälan till
Nils Vetterlein

Tel: 08-7172353

Epost: nisse.v@outlook.com

Välkommen
Nils (lunchgeneralen)


Nu under coronatider respekterar vi naturligt de regler som gäller.