En nyhet från RREC England

Den moderna tekniken tränger sig på mer och mer.
För att du ska ha möjligheten att få "eBulletin" så måste England ha din epost adress. Om du redan fått detta meddelande så kan du vara lugn.

De som inte fått, men har epost adress, meddela detta till oss så ser vi till att England sätter upp även dig på deras sändlista.

Meddela din epost adress till; secretary@rrec.se
 
Dear Member,

Welcome to the first edition of the eBulletin - the RREC's new bi-monthly email newsletter. This form of communication will enable us at The Hunt House to keep in regular contact with you regarding upcoming events, news from the Management Committee, Club Shop special offers and other important topics. It is not our intention to bombard you with emails, so you'll only be sent a copy of the eBulletin every two months (or when we have something really important to tell you!).

We have linked everything on this newsletter back to the Members' Section of the RREC website, so you'll need your membership number and password to access it. If you don't have a password, please contact either Lisa or myself and we will be happy to set one up for you.

We hope you enjoy receiving your copy of the eBulletin and we'd love to hear your comments.

Until next time, Happy Motoring!
Kära medlem,
 
Välkommen till den första upplagan av eBulletin - den RREC nya varannan månad nyhetsbrev. Denna form av kommunikation kan vi på The Hunt House att ha regelbunden kontakt med dig angående kommande evenemang, nyheter från förvaltningskommittén, Club Shop speciella erbjudanden och andra viktiga ämnen. Det är inte vår avsikt att bombardera dig med e-post, så du kommer bara att skickas en kopia av eBulletin varannan månad (eller när vi har något riktigt viktigt att berätta!).

Vi har kopplat allt på detta nyhetsbrev till ledamöternas sektionen vid RREC hemsida, så du behöver ditt medlemsnummer och lösenord för att komma åt den. Om du inte har ett lösenord, kontakta antingen Lisa eller jag själv och vi kommer gärna att ställa en upp för dig.

Vi hoppas att du gillar att ta emot din kopia av eBulletin och vi vill gärna höra era kommentarer.

Tills nästa gång, Happy Bilismen!
www.rrec.se