Hur skyddar vi dina personuppgifter

Den senaste tiden har du säkert blivit uppmanad att godkänna lagring av dina personuppgifter från olika företag och organisationer. Det beror på att den svenska personuppgiftslagen (PUL) ersätts av en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU från 25 maj 2018.

GDPR Det står för General Data Protection Regulation.

De uppgifter som lagrat i vår databas är ditt namn, adress och telefonnummer. Dessutom data om dina bilar. Det är uppgifter som du själv lämnat i din ansökan om medlemskap.

Dess uppgifter lämnar vi bara vidare till moderklubben i England och till det försäkringsbolag som du tecknat veteranbilförsäkring.

Dessa uppgifter är tillgängliga för dig. Logga in på medlems- och fordonsregister, så kan du se vad som lagrats.

Är det uppgifter i vårt medlems- fordonsregister som du vill ändra på, skicka epost till webmaster@rrec.se

För mer information om den nya lagen - klicka här!