Bli medlem i klubben
Reglerna för medlemskap i RREC är enkla. Innehav av bil av märket (Rolls-Royce och/eller Bentley) och/eller intresse samt entusiasm för märket.  

Information om klubben och medlemskap kan även lämnas av våra styrelseledamöter.

Medlemsavgiften inkluderar avgift till moderklubben i England och MHRF.
 
Medlemsavgifter från 2018-01-01 1 år framåt
Medlemsavgift RREC 1050 kr
Familjemedlem i Sverige 100 kr
Familjemedlem i Sverige o UK 200 kr
Juniormedlem (0-20 år) i Sverige o UK 425 kr
Direkt medlem i England o Sverige 300 kr
   
Ny regel för medlemsavgift för nya medlemmar efter 1 jan 2018.
Från inträdesdagen är medlemavgiften "rullande" dvs gäller ett år framåt.
För gamla medlemmar (före 1 jan 2018) sker ingen ändring. Avisering av
medlemsavgift sker som tidigare runt årsskiftet.
 

Bli medlem genom att registrera dig via internet - klicka här!

Om du inte vill anmäla dig via internet så kan du printa ut en ansökan här och skicka
den till oss.
Ansökan om medlemskap.

Tag även del av information kring data säkerhet mm.
 

Betalningar till RREC Sweden

Betalning inom Sverige:
Bankgiro nr: 5965 - 7528

Betalning från utlandet:
RREC Swedish section: Nordea
BIC (SWIFT-adress) NDEASESS
IBAN 
SE79 9500 0099 6034 4952 9274

 
 
www.rrec.se