Träff på Spelbo-gård

AHK:s Rolls-Royce/Bentley-sektion inbjöd även vännerna i RREC till motorträff med start på Spelbo, utanför Enköping, där vi i den härliga morgonsolen började med att finparkerade våra entusiastbilar utmed stora logen. Familjen Insulander bjöd på kaffe med tilltugg. Därefter klassiskt manöverprov arrangerat av Uno Lindholm och Rune Sahlberg - ”Spelbo Grand Tour” bestående av precisionsmanövrar, i ett lugnt tempo. Så småningom rullade vi iväg mot Salnecke Slott där vi parkerade på slottsgården. Efter trevligt samspråk vankades god lunch på slottscaféet. Salnecke ägs av Elisabeth och Lars Norman, som lagt ner stor möda på renovering/restaurering och inredning av den imposanta byggnaden. De mötte upp för en visning av det mycket imponerande renoveringsarbetet – så vackert. Dagen avslutades framför slottet där Olle Ljungström delade ut vandringspris till bäste precisionsförare. Därefter styrde vi hem, mätta och belåtna av god förtäring och fina intryck efter en dag i bilens och kulturens tecken.

 

Text och foto

Michael Insulander