FRÅGA TILL SKATTEVERKET

Jag undrar vad man som privatperson ska tänka på och vilka skyldigheter/rättigheter man har om man anlitar ett företag utan F-skatt eller ett företag som tidigare har haft men inte längre har F-skatt, om man lämnar in sin bil för reparationer? lämnar in sin bil för försäljning via företaget?

SKATTEVERKETS SVAR

Huvudregeln är att den som betalar ut en ersättning för ett arbete är den som ska göra skatteavdrag. Om näringsidkaren är en fysisk person utan F-skatt kan även arbetsgivaravgifter behöva betalas. Det finns undantag till huvudregeln. I länkarna nedan kan du se på vilka ersättningar skatteavdrag inte ska göras eller när arbetsgivaravgifter ska betalas in:

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/325028.html


https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.3/1328.html