Viktig försäkrings information betr If.

Från årsskiftet går det ej längre att som juridisk person försäkra veteran bilar (äldre än 30 år) med vår förmånliga samlarförsäkring.

Det går att teckna en ”vanlig” försäkring dock med maxbelopp 6 basbelopp.

Har precis flyttat över några bilar till Moderna, Ref Andre Karlberg, som kan gå upp till 2,5 milj för juridiska personer.

Christina Boberg på If låter meddela att man ev i framtiden kommer att ändra på reglerna men just nu är det NJET!

If håller med om att informationen om de ändrade reglerna har varit bristfällig.

För privatpersoner gäller samma regelverk som tidigare...

Kind Regards,
Per Östlund