RREC-vänner

 

Efter bästa förmåga har jag försökt väga samman olika önskemål och synpunkter
för både den 31 juli och för ett ev besök på Huseby i höst; i så fall den 5 september.

 

Jag har informerats att utställningen på Solliden är fullbokad och fått ett tack för
hjälpen från arrangören. Det betyder att vi blir dussinet Bentley och Rolls-Royce.
Jag har fått besked att Kungen även denna gång låter oss parkera tillsammans
i engelska parken.

 

Eftersom man av säkerhetsskäl inte får lämna Solliden i förtid så får vi medlemmar
räkna med att stanna tiden ut, vilket brukar vara efter prisutdelningen kl 16.
Därför har jag för lördagen lagt in en relativt tidsbegränsad RREC-träff.
Vi kanske både behöver pusta ut och förbereda bilen ytterligare inför utställningen
på Solliden?!

 

Rätt många är tveksamma till att lägga ett besök på Huseby den 5 september.
Jag tycker därför vi inte bestämmer oss nu. Huseby behöver inte besked förrän
en bra bit in i augusti. Då hinner vi bättre se hur många som verkligen vill
genomföra det besöket i år istf 2022.

 

Program för RREC-träff lördagen den 31 juli 2021

 

10-10.30 samling på Tveta Gård, vi bjuder på fika ute eller inne
ca 11    avresa
ca 12  besök Kastlösa Glashytta
ca 13 Stenhusa Bod & Stenhusa Krog (hamburgerrestaurang)
Stenhusa Bod har Nordens största utbud av naturböcker och kikare.
Stenhusa Krog, den som vi beställer där, innan fall medhavd lunchkorg
ca 14.30  tillbaka Tveta, men från Stenhusa, fri körning hem för de som så önskar

    

Färdväg: Färjestaden, västra vägen till Mörbylånga, Beteby, Risinge, Kastlösa,
36:an till S Bårby, Alby, Stenhusa Bod & Krog i St. Brunneby, Gårdby, Tveta.      

 

Anmälan om deltagande senast tisdagen den 27 juli, tack!

072-5464911 eller runepolis@hotmail.com

 

Ange bil (år och modell) och vilka som kommer.

 

Välkomna!  

 

Rune