Viktigt inför årsmötet 23/5 2021

Kära medlemmar

För att så många som möjligt skall ges möjlighet att delta på årsmötet föreslås att vi över hela landet samlas i coronasäkrade grupper som kopplar upp sig till videokonferensen.
Anmälningsförfarande liksom videolänk för deltagande, skickas ut i god tid innan mötet av Åke Hultgren.

Förslag till ny styrelse samt personbeskrivningar av nyvalen framgår av hemsidan. Det kan noteras att valberedningen inte varit enig.
Det är oerhört viktigt att inte någon tillåts utföra någon form av kupp i vår fina klubb.

Välkommen
Per Östlund

Ordförande
svenska sektionen (RREC)