Noteringar

Styrelsemöte RREC Svenska Sektionen 6 mars 2021


* Preliminärt resultat för 2020 ligger på - 5.000:-. Bra, med hänsyn taget till uteblivna rallyintäkter. Budgeten för 2021 tyder på ett plus resultat.

* Medlemsantalet ligger nu på 336 medlemmar, ett tiotal på väg in. Under året har ett antal medlemmar blivit "befordrade till högre höjder". Vi har hög medelålder.
Styrelsen undersöker två alternativa medlemskap, som nu eller bara till Sverige. Alternativen bereds till årsmötet.

* Flera annonsörer på väg in, förutom Automotion/Bentley.

* I Hunt House är målet att eftersträva "normalitet" för 2021. Positiv stämning. Ett antal arbetsgrupper har bildats beträffande bla Value for money, medlemsrekrytering, ekonomi, IT etc. Likviditeten uppgår nu till 700.000 GBP.

* Årsmötet i Sverige 23/5 kl. 10.00 blir digitalt. Vår målsättning är att få med så många medlemmar som möjligt. Åke Hultgren sköter uppkopplingarna. Motioner kan inlämnas till styrelsen senast 60 dagar innan årsmötet. Mer information inför årsmötet kommer senare på hemsidan. Årsmötet 2022 blir på Åland och 2023 förhoppningsvis på Thorskogs Slott. Mer info senare.

* Varje distriktsansvarig har planerat rallyn och aktiviteter som i dagsläget är osäkert om/när de kommer att bli av. Följ info på hemsidan. Positivt möte med DA-ansvariga. Konstaterades att det finns ett stort uppdämt behov av att träffas. Viktigt att skydda våra medlemmar från Corona.

* Nästa styrelsemöte i maj.

Kind Regards
Per Östlund
chairman@rrec.se