RREC Svenska sektionen

Noteringar från styrelsemöte 2 maj.

Resultatet för år 2020 visar på ett underskott på 17.000 kronor.
Får vi in annonsintäkter som planerat 2021 så bör vi nå ett noll resultat.

Vi har nu 316 medlemmar inklusive familje- och juniormedlemmar. 16 nya medlemmar.

Nästa Bulletin kommer i början av juni. Annonsavtal är tecknat med Automotion.

Verkstadsbesök tillsammans med AHK planeras.

Läget i Hunt House förbättras. Arbetsgrupper tillsatta för att utveckla klubbens verksamhet.
Arkiv inför framtiden planeras i samarbete med AHK.

Årsmötet flyttas till 16 oktober. Möjlighet till både fysisk som digital närvaro. Noteras att valberedningen ej varit enig.

Nästa styrelsemöte sker en månad innan årsmötet. Behovet av att träffas är stort. Ett antal mindre coronasäkrade aktiviteter planeras.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en fin sommar.

Per Östlund
ordf


Epost: chairman@rrec.se