ra medlemmar,

Föndringens vindar blåser, inte bara i USA utan även inom RREC. Tack vare just er röstades den gamla styrelsen bort i moderklubben 31/10 på det extra årsmötet.

Det är att notera att antalet lämnade röster nu var dubbelt så många som vid det tidigare avhållna årsmötet (AGM) och att det röstades "klokt". Det tyder verkligen på engagerade medlemmar som ville se en föndring.

Att tr
äffa trevliga människor, sköta om våra underbara bilar och därmed förvalta ett unikt kulturarv, det ger mersmak. Att dessutom kunna HA KUL tillsammans är en rejäl bonus. Bilarna är biljetter till fantastiska upplevelser både i Sverige och internationellt.

Det är många av oss som under flertaliga år försökt få positiva välbehövliga föndringar till stånd inom RREC moderklubb. Det är en hel del vi varit missnöjda med, inte minst behandlingen av de kontinentala sektionerna. Vi vill nu ha value for money!

Det första den nya styrelsen har på sin agenda är att utarbeta en strategi för klubben där samtliga medlemmars nytta står i fokus. Arbetet påbörjas omedelbart. Styrelsen kommer nu att lägga örat mot marken och fråga medlemmarna vad ni vill. Det är mycket positivt att de två vice ordföranderna representerar kontinenten.

Man svänger inte en oljetanker på direkten men inputen från medlemmarna ska avgöra den långsiktiga kompasskursen. Vi önskar den nya styrelsen ett stort lycka till och det är med energi och ödmjukhet den måste ta sig an uppgiften.

Det
är så mycket som tidigare inte fungerat men att frossa i tidigare begångna synder båtar föga, nu gäller det att se framåt. Vill dock ge Ole ett erkännande för att försökt göra klubben mer transparent.

I övrigt påverkar covid-19 självfallet det mesta. Har haft glädjen att bevista luncher både i Stockholm och Göteborg men just nu är det ovisst vad som händer i närtid.

Tekniska seminarier, vinprovning på Bjertorp, rallyn och övriga samman-komster är självfallet starkt kopplade till när vaccin kommer.

Vintern blir helt klart jobbig och annorlunda men det g
äller bara att "gilla läget" och se framåt. Klart är ju att det i sinom tid blir bättre... och glöm inte att bilarna mår gott av att motioneras. Att tänka småskaligt och försiktigt ökar antalet möjliga aktiviteter. Kom ihåg att även två bilar kan utgöra ett rally.

Själva är Monica och jag i Skottland (vårt andra hemland) där vi hoppas kunna tillbringa ca 4 månader per år framöver. Det märks att tätheten på Rolls-Royce och Bentley är högre här, liksom Stefan Tanzborn och jag tydligt noterade även i Zürich,r vi var på kontinentalt samordningsmöte 17-18 oktober. Mycket lyckat! Bra grund för det fortsatta samarbetet.

r du läser detta är vårt årsmöte 15/11 avhållet digitalt, vi hoppas tekniken fungerat.

Hela styrelsen önskar samtliga medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och må
tte vi snart se ljuset i tunneln.

Sköt om er!
Per Ö
ordförande

chairman@rrec.se

2020-11-15