OBS! Nytt datum
(Detta pga att Moderklubben i England flyttat fram sitt extra möte.
Vi vill genomföra vårt årsmöte efter deras, så att vi kan ge information
om vad som hänt).


Kallelse till årsmöte 15 nov 2020


kl: 11.30 - 15.00

Scantic Frimurarhotell, Linköping

Fyrisk närvaro max 50 personer.
Webnärvaro via Microsoft Teams är möjlig.

Anmälan till
Åke Hultgren
ake.slaka@gmail.com

Välkommen
Per Östlund
Ordförande svenska sectionen (RREC)

chairman@rrec.se
 

Årsmöteshandlingar 2020

1. Verksamhetsberättelse,
Balans- och resultat,
Revisionsberättelse,
Valberedningens förslag,
Inkomna motioner
2. Förslag till ändrade stadgar