Senaste nytt från styrelsemötet
Svenska sektionen RREC 10 okt 2020
Vår ekonomi är i gott skick. Prognosen för 2020 är strax över nollan resultatmässigt.
Medlemsantalet uppgår till 331. Fler medlemmar har tillkommit bl.a till följd av en lyckad medlemskampanj. Ny kampanj planeras 2021.

Bulletinen har fortsatt god kvalitet. Fler artiklar från medlemmarna önskas, allt från renoveringar till resor.

Stadgeändring ska klubbas på nästa årsmöte. Förslaget har utarbetats av Lars Nord och Mikael Insulander och ska beslutas på två ordinarie årsmöten, varav det första beslutet togs på Örenäs.

Läget i moderklubben är fortsatt rörigt och otillfredställande.
Röstsedlar utskickade beträffande val till moderklubbens styrelse inför extra årsmötet 31 oktober 2020. Vi har nu chansen att rösta bort den gamla styrelsen som en betydande del av de engelska och kontinentala sektionerna saknar förtroende för. Se särskild info på hemsidan.

Per Östlund och Stefan Tanzborn medverkar på kontinental avstämning i Zürich.

Vårt eget årsmöte går av stapeln 15 november på Frimis i Linköping, 11.00-15.00. Anmälan sker till Åke Hultgren för fysisk eller digital närvaro.
Anmälan utgör samtidigt röstlängd.
Årsmöteshandlingarna skickas ut till medlemmarna några veckor innan, inklusive valberedningens förslag till ny styrelse.

Kind Regards
Styrelsen


chairman@rrec.se