2020-07-23

Viktigt meddelande!

Bästa medlemmar,

Röran och det bristande ledarskapet i England fortsätter med oförminskad kraft. Även tjuv och rackarspelet fortsätter. Senaste nytt är nu att 100% av medlemsavgifterna skall inbetalas före AGM för att vi ska kunna delta i röstningen. Vi har med andra ord inget val utan betalar liksom övriga kontinentala sektioner gör.

Här finner du en röstsedel inför AGM i Hunt House som är utsatt till 15 augusti. Du kan rösta digitalt till agm@rrec.org.uk (enklast). Enligt uppgift kommer även röstsedlar att skickas ut i nästa Spirit and Speed som är utlovad till nästa vecka. OBS röstsedeln måste ha kommit in till Hunt House senast 12 augusti.

Självklart röstar du enligt ditt eget huvud men eftersom ledningen visar flagrant bristande vilja att ge oss value for money och dessutom nu vill ta in ytterligare tre engelska veteraner till styrelsen som garanter till att inga för oss positiva förändringar sker, skickar jag även med hur jag kommer att rösta.
Viktigt ATT vi röstar!

Något som däremot är mycket positivt är att alla kontinentala sektionerna är inbjudna till en strategikonferens i Zürich (utan representanter från Hunt House) till 17 oktober 2020. Självklart vi att vara med.

Därefter kommer ett svenskt årsmöte att hållas innan årsskiftet så att alla våra medlemmar även får ta ställning till vad konferensen rekommenderar.

Ser verkligen fram emot detta!

Kind Regards,

Per Östlund
Ordförande svenska sektionen 


2020-07-15

Viktig information från ordförande,
svenska sektionen
 

Bästa medlemmar,

Mycket är annorlunda detta år. Förutom Coronan har vi det väldigt rörigt inom moderklubben RREC. Dock inte i Sverige där vi har ordning på verksamhet, organisation och räkenskaper.

En hel del planlagda aktiviteter har, av lätt insedda skäl, tyvärr lagts på is och kommer i görligaste mån att genomföras så fort omständigheterna så medger.

En del mindre träffar genomförs dock med iakttagande av social distansering och försiktighet, våra medlemmar är ju till stor del i riskgrupperna. Det viktigaste är ju att värna om allas hälsa och välmående.

Däremot har det varit och är fortfarande mycket rörigt runt vår moderklubb i England. Påhopp, avgångar, uteslutningar, hot och skvaller har präglat verksamheten. Mycket prestige, löftesbrott och dåligt ledarskap samt bristande value for money för speciellt de kontinentala sektionerna.

Enligt uppgift ställde i mitten av juni hela huvudstyrelsen sina platser till förfogande för att ge plats åt nya krafter och ge en fräsch nystart för klubben. Nu är detta ändrat, de allra flesta klamrar sig kvar, fortsätter att klia varandra på ryggen och efter uteslutningarna/avgångarna vill man nu välja in några gamla vänner i viken.

AGM (Årsmötet) är nu utsatt till 15 augusti med mycket begränsat fysiskt deltagande, det vill säga handplockade "vänner" vilket givetvis garanterar att inga förändringar kommer att beslutas. Att förbättra situationen för alla missnöjda kontinentala sektionerna synes inte ett spår av.

Det ligger inte för oss nordbor att stå på barrikaderna och svänga röda fanor men situationen är inte acceptabel.

Representanter från de kontinentala sektionerna kommer därför att träffas i oktober/november i syfte att ta fram en gemensam strategi hur gå vidare, inom moderklubben RREC som nu eller bilda en egen kontinental RREC organisation.

Vi är en stor del av det totala RREC. Även en hel del av de Brittiska sektionerna är missnöjda med ledningens ovilja att lyssna på oss medlemmar.

Fått en del förfrågningar från informationstörstande svenska medlemmar varför inte information om läget gått ut tidigare men med insyn om den pajkastning som råder i England har det endast varit att föra vidare skvaller.

Nu börjar bilden klarna något.

I samband med omröstning till nästa AGM ska varje medlem självklart följa sin egen inre röst, själv tänker jag som markering för vårt missnöje rösta NO, NO, NO och AGAINST, AGAINST, AGAINST till de namnförslag som förs fram till huvudstyrelsen.

OBS! Senaste datum för inlämnande av röster är 12 augusti. Bra om så många som möjligt av er röstar! Röstningsförfarande och personbeskrivningar kommer inom kort att läggas ut på vår hemsida.

Schweiz, Tyskland m.fl. kommer nu att betala 50% av medlemsavgiften till England för att vara röstberättigade. Även i Sverige följer vi detta. Sedan får det kontinentala mötet i oktober/november avgöra hur vi går vidare. Tärningen är kastad! 

Varför är vi då medlemmar i RREC?
Svaret är givet: För att förvalta ett kulturarv, träffa likasinnade och HA KUL! 

I Sverige har vi nästa styrelsemöte 25 juli.
Tankar, idéer och synpunkter på den uppkomna situationen emottages tacksamt! 

Kind Regards, 

Styrelsen Svenska Sektionen RREC

Per Östlund
Ordförande
Epost: chairman@rrec.se

samt valberedning och revisor 

Vi önskar alla medlemmar en fin fortsatt sommar!
 

Viktigt
 
Från England kommer information och röstsedlar tillsammans med bulletinen.

Möjlighet att tanka hem materialet finns redan. Detta har du tidigare fått epost från England om; "Notice of Annual General Meeting" 10 juli 2020.